Klauzurní zkouška 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KL1 ZK 1 8 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předvedení školních projektů 1.ročníku před klauzurní komisí.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Předvedení školních projektů 1.ročníku před klauzurní komisí. Komisionální zkouška se skládá ze cvičení Dokumentární studie, Postup práce, Seznámení a 5 fotografií (volný výběr, tisk na formát 24x30).

Doporučená nebo povinná literatura

x

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za odevzdání a prezentaci povinných oborových cvičení před klauzurní komisí.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů