Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář_2021 – 1. ročník

Studijní program: Kamera
Katedra kamery
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
304KL1 ZK 1 8CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Asistentská praxe
 
304APR1 Z 1 20CS
DaVinci v kameramanské praxi 304DKP1 Z 1 2T 304DKP2 Z 1 2T
Digitální workflow 1
 
304DIW1 Z 1 2T
Dokumentární studie
 
304DOKS Z 2 30CS
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Filmový obraz 304FOB1 Z 1 2T 304FOB2 ZK 2 2T
Kolorimetrie
 
304KOLO ZK 2 2T
Kresebné analýzy prostoru 304KRAP1 Z 1 21S 304KRAP2 Z 1 21S
Nestříhané cvičení - Kontinuita
 
304NCK Z 1 10S
Optika
 
304OP1 ZK 2 2T
Osvětlování 304OSVT1 Z 2 3T 304OSVT2 ZK 2 2T
Postup práce
 
304POP Z 1 30CS
Seminář kameramanské tvorby 304SEKT1 Z 2 3T 304SEKT2 Z 2 3T
Seminář kontinuita
 
304SMK ZK 2 2T
Seznámení
 
304SEZN Z 2 30CS
Směry 304SMR Z 1 20S
Teorie fotoprocesu 304TFP ZK 2 2T
Výpočetní a digitální technika
 
304VT Z 1 10S
Základy kameramanské praxe 304ZKP1 Z 1 2T 304ZKP2 ZK 1 2T
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 27 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KK
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Dějiny kultury_KK [304PVBD]

300PVBD_2020 #

Spektrum audiovize_KK [304PVBS]

300PVBS_2020 #

Volitelné předměty Bc_KK [304VPB_2021]

304VPB_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Portrét - letopis (304PORL) PZ Absolventským výkonem
Anticorro (304A) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (304KL2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (304KL1) PZ Absolventským výkonem
Příprava bakalářské práce (304PBP) PZ Bakalářskou prací
Sen (304SENC) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 2 (304SC2) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 1 (304SC1) PZ Absolventským výkonem
Digitální snímání a reprodukce 1 (304DSR1) ZT Filmová a televizní technika a technologie (S304BFT)
Digitální snímání a reprodukce 2 (304DSR2) ZT
Filmová laboratoř (304FL) ZT
Filmová technika a technologie (304FITE) ZT
Kolorimetrie (304KOLO) ZT
Optika 1 (304OP1) ZT
Reprodukce barev (304RB) ZT
Teorie fotoprocesu (304TFP) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 (304VEF1) PZ
Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 (304VEF2) PZ
Barevná kinematografie 1 (304BARK1) PZ Teorie kameramanské tvorby (S304BKT)
Barevná kinematografie 2 (304BARK2) PZ