Postup práce

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304POP Z 1 česky letní

Garant předmětu

Kristian HYNEK KRÄMER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristian HYNEK KRÄMER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozzáběrování jednoduchého nearanžovaného děje tak, aby ve výsledku bylo jasné co a jak se vyrábí.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagogů, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Principy střihové skladby.

Obsah kurzu

Náplň cvičení:

Posluchač vybere jednoduchý pracovní postup s dostatečně bohatou pohybovou náplní. Rozzáběruje celou akci, řeší velikost záběrů, směry, převod pohybu z jednoho záběru do druhého a zavádí časovou zkratku.

Obrazově řeší také vztah mezi figurou a okolím, resp. pozadím. Smí být použito světla denního, nikoliv umělého.

Pojetí cvičení:

Srozumitelný popis téměř istruktážníhho charakteru. Musí být patrno, co se dělá, z čeho se to dělá, jaký je výsledek. Hodí se jednoduché pracovní postupy, které se dají popsat na 10 - 15 záběrech.

Provedení:

Žádné chůze ani jízdy, pouze statické záběry nebo panorámy. Obraz musí být naprosto klidný. Doporučuje se práce na stativu.

Odevzdává se:

Rádně adjustovaná cívka filmu.

Konzultace:

Nepovinná v přípravě, povinná při odevzdání, známka.

Doporučená nebo povinná literatura

žádné

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny po projekci dokončeného projektu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů