Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář_2021 – 3. ročník

Studijní program: Kamera
Katedra kamery
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Analýza klauzurních cvičení
 
304AK2 Z 1 8S
Asistentská praxe
 
304APR3 Z 1 20CS
Barevná kinematografie
 
304BARK1 Z 1 2T 304BARK2 Z 2 2T
DaVinci v kameramanské praxi
 
304DKP3 Z 1 8S
Digitální snímání a reprodukce
 
304DSR2 ZK 2 2T
Dramatické TV formy
 
304DTF ZK 2 2T
Kamera - oko
 
304KAO Z 2 3T
Kamera v dokumentárním filmu 304KDF3 Z 1 8S 304KDF4 Z 1 8S
Kameramanské oborové projekce 304KOPRO1 Z 2 3T 304KOPRO2 Z 2 3T
Komisionální zkouška z techniky a technologie
 
304KZT ZK 2 5S
Photoshop - základy digitálních triků
 
304PS2 ZK 2 2T
Portrét - letopis
 
304PORL Z 2 40CS
Příprava bakalářské práce
 
304PBP Z 6 10S
Seminář kameramanské tvorby
 
304SEKT5 Z 1 2T 304SEKT6 Z 1 2T
Seminář společných cvičení 304SSC3 Z 1 1T 304SSC4 Z 1 1T
Sen
 
304SENC Z 3 30CS
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku
 
304SC2 Z 7 150CS
Světlotonalita
 
304SVE Z 1 20CS
Světlotonální koncepce hraného filmu
 
304SKH Z 2 12S
TCH - početní
 
304TCHP Z 1 10CS
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF2 ZK 2 2T
Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 303VPD1 Z 1 2ST 303VPD2 ZK 2 2ST
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 19 40
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KK
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 19 40
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 11 -10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Dějiny kultury_KK [304PVBD]

300PVBD_2020 #

Spektrum audiovize_KK [304PVBS]

300PVBS_2020 #

Volitelné předměty Bc_KK [304VPB_2021]

304VPB_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Portrét - letopis (304PORL) PZ Absolventským výkonem
Anticorro (304A) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (304KL2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (304KL1) PZ Absolventským výkonem
Příprava bakalářské práce (304PBP) PZ Bakalářskou prací
Sen (304SENC) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 2 (304SC2) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 1 (304SC1) PZ Absolventským výkonem
Digitální snímání a reprodukce 1 (304DSR1) ZT Filmová a televizní technika a technologie (S304BFT)
Digitální snímání a reprodukce 2 (304DSR2) ZT
Filmová laboratoř (304FL) ZT
Filmová technika a technologie (304FITE) ZT
Kolorimetrie (304KOLO) ZT
Optika 1 (304OP1) ZT
Reprodukce barev (304RB) ZT
Teorie fotoprocesu (304TFP) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 (304VEF1) PZ
Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 (304VEF2) PZ
Barevná kinematografie 1 (304BARK1) PZ Teorie kameramanské tvorby (S304BKT)
Barevná kinematografie 2 (304BARK2) PZ