Kameraman a režisér 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KR1 Z 1 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači katedry kamery by měli získat elementární sumu vědomostí o přednostech a limitech spolupráce režiséra a kameramana. Konzistenci tématu filmu a vyjadřovacích prostředků. Verbální a neverbální komunikaci mezi režisérem a kameramanem. Metodologií jednotlivých světových režisérů při přípravě natáčení. Kritické hodnocení demonstrovaných sekvencí filmů. Kritický rozbor jednotlivých cvičení posluchačů kamery pod dohledem pedagoga.

Forma studia

Přednášky

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Témata přednášek:

Tvůrčí spolupráce- log-line.

Technické aspekty spolupráce.

Psychologické aspekty vztahu režisér a kameraman.

Formy sladění komunikace. Vazby záběrů.

Tempo a rytmus vyprávění.

Vnitřní a vnější montáž.

Technická zařízení ve vztahu k tématu vyprávění. Předsnímací jednoty – jednota optického zobrazení; světelného zobrazení. Jump cut a jeho využitelnost ve vztahu k tématu. Základní pravidla a možnosti jejich porušení.

Demonstrace na projekci fragmentů filmu.

Vlastní práce a jejich kritické hodnocení z hlediska dodržení základních pravidel.

Prostředí a atmosféra.

Posluchači katedry kamery by měli získat elementární sumu vědomostí o přednostech a limitech spolupráce režiséra a kameramana. Konzistenci tématu filmu a vyjadřovacích prostředků. Verbální a neverbální komunikaci mezi režisérem a kameramanem. Metodologií jednotlivých světových režisérů při přípravě natáčení. Kritické hodnocení demonstrovaných sekvencí filmů. Kritický rozbor jednotlivých cvičení posluchačů kamery pod dohledem pedagoga.

Doporučená nebo povinná literatura

Bordwell David, Thomsonová Kristin: Umění filmu, NAMU 2011, ISBN: 978-80-7331-217-6

Monaco James - Jak číst film: Albatros 2004, 735 stran, ISBN:80-00-01410-6

Kučera Jan - Střihová skladba: NAMU 2016, 3. vydání, 214 stran, ISBN:978-80-7331-386-9

Valušiak Josef - Střihovou skladbou k n-té dimenzi: NAMU 222, 59 stran, ISBN: 80-85883-58-9

Hodnoticí metody a kritéria

Předvedení a seminární hodnocení vlastních prací. Rozbor sekvence zadaného filmu z hlediska použitých výrazových prostředků.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů