Kameraman a režisér 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KR1 Z 1 26/s česky zimní

Garant předmětu

Jiří SVOBODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SVOBODA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači katedry kamery by měli získat elementární sumu vědomostí o přednostech a limitech spolupráce režiséra a kameramana. Konzistenci tématu filmu a vyjadřovacích prostředků. Verbální a neverbální komunikaci mezi režisérem a kameramanem. Metodologií jednotlivých světových režisérů při přípravě natáčení. Kritické hodnocení demonstrovaných sekvencí filmů. Kritický rozbor jednotlivých cvičení posluchačů kamery pod dohledem pedagoga.

Forma studia

Přednášky s demonstracemi power-point;

projekce sekvencí filmů se vztahem k výuce;

dohled na natáčení vlastních cvičení posluchačů a následné seminární vyhodnocení.

Předpoklady a další požadavky

Samostudium doporučené literatury

Obsah kurzu

Tvůrčí spolupráce- log-line. Technické aspekty spolupráce. Psychologické aspekty vztahu režisér a kameraman. Formy sladění komunikace. Vazby záběrů. Tempo a rytmus vyprávění. Vnitřní a vnější montáž. Technická zařízení ve vztahu k tématu vyprávění. Předsnímací jednoty – jednota optického zobrazení; světelného zobrazení. Jump cut a jeho využitelnost ve vztahu k tématu. Základní pravidla a možnosti jejich porušení. Demonstrace na projekci fragmentů filmu. Vlastní práce a jejich kritické hodnocení z hlediska dodržení základních pravidel. Prostředí a atmosféra.

Doporučená nebo povinná literatura

Kučera Jan: Střihová skladba;

Valušiak Josef: Střihovou skladbou k n-té dimenzi;

Monaco James: Jak číst film;

Bordwell David, Thomsonová Kristin: Umění filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ze získaných poznatků. Předvedení a seminární hodnocení vlastních prací. Rozbor sekvence zadaného filmu z hlediska použitých výrazových prostředků.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 220
Barevná laboratoř KK

(Lažanský palác)
SVOBODA J.
09:00–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–12:15 Jiří SVOBODA Barevná laboratoř KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů