Sport

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SPO Z 2 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl cvičení:

Dvě části cvičení natočit naprosto rozdílnou metodikou a různým estetickým významem.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cvičení má za úkol zpracovat téma sport jehož hlavní výrazovou složkou je pohyb a z něho vyplývající dramatičnost a estetika. Z tohoto důvodu doporučuji rozložit cvičení na dvě části:

1.Pomocí všech výrazových prostředků filmu t. j. optiky, světla, pohybu kamery, střihu, ale i všech dostupných metod snímání, vyjádřit pohled na vybraný a na jeho zajímavý estetický moment dle vlastního výběru. Výsledek může působit i jako výtvarná studie, nebo jako sekvence určená k reklamnímu použití. Je přípustné s materiálem pracovat i laboratorně. Nesmí být natočeno jako jeden záběr a dominantním prvkem snímání zvýšenou frekvencí. Přetočení použít pouze dílčím způsobem.

Cílem je výběr okamžiku a co nejlépe estetizovat jeho průběh.

  1. Tato část cvičení má zcela odlišný význam. Důraz je kladen na zachycení jedinečného neopakovatelného okamžiku ze sportovního odvětví reportážním způsobem, nejlépe ruční kamerou. Pro cvičení je rozhodující odlišnost kameramanského pohledu na stejný žánr. Sekvence by měla být i po stránce dramaturgické uzavřeným celkem. Důraz je kladen v obou částech cvičení i na technickou úroveň výsledného materiálu.

Příprava cvičení:

K první části cvičení bude dodán scénář obsahující počet záběrů a jejich předpokládané délky.

K druhé části cvičení pouze téma a předpokládaná scéna zajímavá pro reportážní natočení.

Odevzdává se:

Řádně adjustovaná cívka opatřená titulky, jménem posluchače a rokem provedení cvičení. Dále titulek rozliší první a druhou část cvičení. Není rozhodující výsledná metráž.

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

projekce cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů