Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303REAR zápočet 2 16 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem semináře je seznámit studenty s možnostmi hledání a nakládání s archivními (historickými) záběry. Výuka je zaměřena na vyhledávání archivních záběrů ze zdrojů České televize, Národního filmového archivu, Krátkého filmu a některých zahraničních zdrojů – skládá se z teoretické a praktické části:

Pátek 3. 11. 2023 10-17h v učebně KDT 217 FAMU

První část výuky je zaměřena teoreticky:

Jaké záběry byly od vzniku filmu pořizovány, jaká témata byla preferována? V čem se lišily týdeníky a zpravodajské šoty v první a druhé polovině dvacátého století? Jak výběr témat ovlivnil vznik televize a jak cenzura? Jakým způsobem se dají nahradit neexistující záběry? Jak cena ovlivňovala pořizování dokumentárních záběrů a jak dnes ovlivňuje jejich výsledné použití v dokumentárních filmech? Proč se některé záběry staly doslova ikonickými a jakého efektu je možné použitím takovéhoto ikonického záběru ve filmu dosáhnout. K jednotlivým otázkám budou připraveny ukázky z různých záběrů i z konkrétních filmů. Studenti budou seznámeni s tím, co se může skrývat za jednotlivými záběry, pátrání po nich. Krátce budou představeny i možnosti a zdroje hledání archivních záběrů.

Sobota 10. 11. 2023 10-17h v badatelně České televize 10-17h (sraz na hlavní vrátnici ČT v 9:45h)

Druhá část výuky je zaměřena prakticky:

Studenti se seznámí s možnostmi práce v badatelně České televize a vyzkouší si hledání archivních materiálů v databázi ČT pro své projekty. Na základě tématu podle zadání pedagoga vyhledají a sestřihnou archivní materiály do EDL sekvence.

Výsledky učení

•Studenti mají přehled o existujících zdrojích a povaze archivních materiálů.

•Studenti jsou seznámení se s možnostmi práce v badatelně České televize.

•Studenti si prakticky vyzkouší vyhledání archivních materiálů na téma podle zadání pedagoga a sestřihnou výběrovou EDL sekvenci v badatelně ČT.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

BERNARD, Sheila C. and RABIN, Kenn, Archival Storytelling: A Filmmaker's Guide to Finding, Using, and Licensing Third-Party Visuals and Music. Elsevier, 2008

BARON, Jaimie, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, Routledge, 2014, 187 s., ISBN 0415660726

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast na semináři (70 %)

•vytvoření EDL sekvence podle zadání v badatelně ČT (30 %)

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypsán bude v ak. roce 2023/24.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů