Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ASPR zápočet 6 150 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 38 až 68 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Praxe v profesionálním prostředí. Student si po dohodě s pedagogem vybere profesionální instituci (divadlo, film, televizi či festival), kde asistuje nejméně 2 týdny kdykoli během magisterského studia. Příklady – stáž ve veřejnoprávním médiu České televize, účast ve štábu při natáčení profesionálního filmu nebo ve štábu festivalu Jeden svět, MFDF Jihlava, AFO Olomouc.

Výsledky učení

•Student si osvojí pracovní návyky potřebné pro výkon budoucího povolání v profesionálním prostředí.

•Student zažije inspirativní situace a pracovní vztahy v profesionálním prostředí mimo FAMU.

Předpoklady a další požadavky

Student se nejprve domluví s pedagogem na způsobu absolvování asistentské praxe - vlastní realizace praxe následuje až po schválení instituace, termínu konání a studentovy pozice.

Literatura

BEDNAŘÍK, Petr et al. Autor - vize - meze - televize. Vydání první. Praha: Česká televize, 2015. 240 stran. ISBN 978-80-7404-176-1.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% prezence – minimální účast 14 dní (30 %)

•potvrzení o vykonání praxe od instituce, kde student praxi absolvoval (50 %)

•písemná reflexe studenta (20 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů