Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ASPR Z 6 150P česky zimní i letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Student si osvojí pracovní návyky potřebné pro výkon budoucího povolání v profesionálním prostředí.

•Student zažije inspirativní situace a pracovní vztahy v profesionálním prostředí mimo FAMU.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Student se nejprve domluví s pedagogem na způsobu absolvování asistentské praxe - vlastní realizace praxe následuje až po schválení instituace, termínu konání a studentovy pozice.

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Praxe v profesionálním prostředí. Student si po dohodě s pedagogem vybere profesionální instituci (divadlo, film, televizi či festival), kde asistuje nejméně 2 týdny kdykoli během magisterského studia. Příklady – stáž ve veřejnoprávním médiu České televize, účast ve štábu při natáčení profesionálního filmu nebo ve štábu festivalu Jeden svět, MFDF Jihlava, AFO Olomouc.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BEDNAŘÍK, Petr et al. Autor - vize - meze - televize. Vydání první. Praha: Česká televize, 2015. 240 stran. ISBN 978-80-7404-176-1.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% prezence – minimální účast 14 dní (30 %)

•potvrzení o vykonání praxe od instituce, kde student praxi absolvoval (50 %)

•písemná reflexe studenta (20 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů