Vývoj a prezentace projektu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VPP4 zápočet 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti v návaznosti na pedagogické vedení v předmětech Realizační dílna 5 a Dramaturgický seminář 7 během domácí přípravy vyvíjejí své náměty k povinnému praktickému cvičení „Filmová báseň“.

Na začátku letního semestru studenti veřejně prezentují své projekty před sborem pedagogů KDT na základě zadání – v treatmentu kromě popisu tématu a jeho uchopení naznačí budoucí strukturu filmu, představí postavy a práci s obrazem, zvukem, případně střihem. Specifikují svůj režijní přístup k protagonistům a vlastní pozici ve filmu. Rešerše zapracují do textu tak, aby bylo zřejmé, jak s nimi chtějí ve filmu pracovat. Připojí tři fotografie, komponované jako záběry budoucího filmu (moodboard), předpokládaný termín natáčení a uvedou členy svého štábu.

Následuje důkladný rozbor námětů posluchačů a kolektivní rozprava o jejich možné společenské i umělecké účinnosti a systematický výklad, jak postupovat při jejich realizaci.

Výsledky učení

Studenti prohloubí svou mediální gramotnost a interpretační citlivost.

Studenti se stávají nejenom autory/autorkami, ale i autoritami.

Studenti jsou schopni analýzy děl svých kolegů i sebereflexe.

Předpoklady a další požadavky

Tvůrčí dialog. Prostředí zaručuje bezpečí při hledání formulací a stavebních prvků filmového jazyka, ale také vybízí ke kritické reflexi.

Literatura

KURZ, Sibylle. Pitch it! V Praze: Akademie múzických umění, 2013. 170 s. ISBN 978-80-7331-284-8.

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

Hodnoticí metody a kritéria

domácí dramaturgická příprava a realizace literárních podkladů (75 %)

vlastní prezentace projektu, aktivní účast v dialogu (25 %)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů