Analýzy děl světového dokumentu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ADS4 zkouška 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář navazuje na přednášky o dějinách světového dokumentárního filmu a v diskusním kruhu se soustřeďuje na komplexní rozbor vybraných děl dokumentární kinematografie. Zaměřuje se především na vhled do vývoje autorského stylu vybraného tvůrce v širším společensko-historickém a kulturním kontextu a díky metodě zevrubného čtení umožňuje zprostředkovat co nejplastičtější obraz dokumentaristického kánonu. Knihovna dokumentárních filmů umožňuje studentům samostatnou práci s vybranými filmy tak, aby je mohli představit svým kolegům včetně vybraných ukázek a připravených témat, otevírajících diskusi. Seminář jako celek složený z pedagogova uvedení do díla, z jednotlivých příspěvků studentů a ze společné diskuse umožňuje hlubší poznání ikonických děl dokumentární tvorby.

Tematické okruhy:

Orson Welles 1974 F for Fake (F jako falzifikát)

Artavazd Pelešjan 1975 Vremena goda (Roční období)

Krzysztof Kieślowski 1979 Z punktu widzenia nocnego portiera (Z pohledu nočního hlídače)

Godfrey Reggio 1982 Koyaanisqatsi

Chris Marker 1983 Sans soleil (Bez slunce)

Claude Lanzmann 1985 Shoah (Šoa)

Péter Forgács 1988 Privát Magyarország (Soukromé Maďarsko)

Joris Ivens 1988 Une histoire de vent (Příběh větru)

Errol Morris 1989 The Thin Blue Line (Tenká modrá čára)

Abbas Kiarostami 1990 Close-Up (Detail)

Mohsen Makhmalbaf 1995 Salaam Cinema

Ulrich Seidl 1996 Tierische Liebe (Zvířecí láska)

Jean-Luc Godard 1998 Histoire (s) du Cinèma (Příběh(y) filmu)

Agnès Varda 2000 Les slaneurs et la glaneuse (Všichni možní sběrači a já)

Michael Moore 2002 Bowling for Columbine

Werner Herzog 2005 Grizzly Man

Ari Folman 2008 Vals Im Bashir (Valčík s Bašírem)

Patricio Guzmán 2010 Nostalgia de la luz (Nostalgie po světle)

Joshua Oppenheimer 2012 The Act of Killing (Způsob zabíjení)

Výsledky učení

Studenti získávají bezprostřední zkušenost s různými liniemi vývoje dokumentárního filmu a zároveň je to pro ně příležitost k vlastní interpretaci vybraného díla.

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít absolvované celofakultní přednášky z historie světového filmu a z historie světového dokumentárního filmu.

Literatura

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

Documenting the documentary: close readings of documentary film and video [online]. New and expanded edition. Detroit, MI: Wayne State University Press, [2014]. Contemporary approaches to film and media series [cit. 2019-08-28]. ISBN 978-0-8143-3972-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10836372.

KAHANA, Jonathan, ed. The documentary film reader: history, theory, criticism. New York: Oxford University Press, [2016], ©2016. xviii, 1024 stran. ISBN 978-0-19-973964-6.

AUFDERHEIDE, Patricia. Documentary film: a very short introduction [online]. Oxford: Oxford University Press, ©2007. Very short introductions [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10215774.

BARNOUW, Erik. Documenty: A history of the non-fiction film. New York: Oxford University Press, 1974. 6, 332 s.

BRUZZI, Stella. New documentary: a critical introduction [online]. London: Routledge, 2000 [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10017737.

MAGÁL, Slavomír. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, 1990. 96 s. ISBN 80-85182-11-4.

MCLANE, Betsy A. A new history of documentary film. 2nd ed. New York: Continuum, ©2012. xv, 428 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-1-4411-2457-9.

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % účast na semináři (60 %)

•vypracování semestrální práce (40 %)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů