Soustředění KDT v Poněšicích 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303SOU5 Z 1 32 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 1 až 6 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Studenti získávají důležitou zpětnou vazbu během procesu dokončování jejich praktických cvičení.

•Prohloubení vzájemných vztahů mezi studenty a pedagogy na základě sledování právě vznikajících studentských filmů ve srovnání s díly klasiků.

•Vytváření filmových teorií, tříbení názorů a rozvoj schopností obhajoby vlastního díla.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady a rozpracované školní filmy k prezentaci.

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné oborové soustředění, které propojuje studenty všech ročníků s pedagogy katedry „Dokumentární tvorba“ a umožňuje důležitou oborovou reflexi i mezigenerační diskusi.

Dopolední a odpolední bloky tvoří projekce hrubých střihů právě dokončovaných praktických cvičení studentů všech ročníků – analýza a diskuse nad obsahem, formou filmového díla. Tradičně se jedná o jedinečná setkání pedagogů i studentů celé katedry, vyplněná plodnými diskusemi nad filmy, postoji a děním uvnitř katedry i v okolním světě. Soustředění navštěvují též doktorandi a absolventi KDT – každý z účastníků přináší svou specifickou vzdělanost (mnozí vystudovali i jinou VŠ) do debat o současných problémech sociologie, politologie a filozofie. Večerní bloky tvoří projekce minimálně 2 filmů z fondu světové kinematografie.

Doporučená nebo povinná literatura

DANTE ALIGHIERI. Božská komedie. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha: Dobrovský, 2014. 637 s. Omega. ISBN 978-80-7390-198-1.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

MUKAŘOVSKÝ, Jan a CHVATÍK, Květoslav, ed. Studie z estetiky. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. Estetická knihovna; sv. 3.

Hodnoticí metody a kritéria

•80% prezence – minimální účast 3 plné dny (40 %)

•prezentace hrubého střihu právě dokončovaného povinného praktického cvičení (40 %)

•aktivní účast při diskusi (20 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů