Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - magistr_2022 – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK5 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu 303ASPR Z 6 150SS Zapsat 303ASPR Z 6 150SS Zapsat
Autorský absolventský film
 
303AUAF2 Z 5 150CS 303AUAF3 Z 15 450CS
Dokumentaristický seminář 303DOKS9 Z 2 3ST 303DOKS10 Z 2 3ST
Dokumentární film - reflexe a metody 303DRM1 ZK 3 18PS Zapsat 303DRM2 ZK 3 18PS Předmět není vypsán
Dramaturgický seminář 303DRAS9 Z 1 18SS 303DRAS10 Z 1 18SS
Festivalové strategie a základy know-how film industry
 
303FS Z 2 16SS Předmět není vypsán
Pedagogická praxe KDT
 
303PP2 Z 5 20SS
Právo pro dokumentaristy
 
303PRAD Z 2 12SS Předmět není vypsán
Realizační dílna 303RDV7 Z 1 18SS 303RDV8 Z 1 18SS
Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu
 
303REAR Z 2 16SS Předmět není vypsán
Seminář k magisterské teoretické práci 303MGT1 Z 1 9SS 303MGT2 Z 1 9SS
Současný zahraniční dokumentární film
 
303SZDO7 Z 2 3ST 303SZDO8 Z 2 3ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU5 Z 1 32SS
Vyprávět zvukem 303VZ Z 2 5SS Zapsat
Vývoj a prezentace projektu 303VPP5 Z 4 8SS
Minimální počet kreditů za semestr 21 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 303KDTM19201R

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 5 (303RDV5) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 6 (303RDV6) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (303RDV7) PZ Absolventským výkonem
Seminář k magisterské teoretické práci 1 (303MGT1) ZT Diplomovou prací
Seminář k magisterské teoretické práci 2 (303MGT2) ZT Diplomovou prací
Klauzurní zkouška 4 (303KZK4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 5 (303KZK5) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (303RDV8) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární film - reflexe a metody 1 (303DRM1) ZT Dokumentární film – historicko-teoretická východiska (S303MDFHT)
Dokumentární film - reflexe a metody 2 (303DRM2) ZT
Dokumentární film - reflexe a metody 1 (303DRM1) ZT Dokumentární film – reflexe a metody současné praxe (S303MDFRM)
Dokumentární film - reflexe a metody 2 (303DRM2) ZT