Vyprávět zvukem

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VZ Z 2 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Viola JEŽKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viola JEŽKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Studenti kultivují slyšení a naslouchání, zvýšená vnímavost ke zvukovosti.

•Studenti získali přehled různých přístupů k tvůrčí práci se zvukem.

•Studenti jsou motivováni k tvorbě vlastního zvukového díla.

Forma studia

Seminář proběhne jednorázově – v pátek 14. 10. 2022, 10-17h v učebně KDT 217.

V rámci výuky budou studenti poslouchat vybraná díla, analyzovat je a diskutovat nad vztahem média, formy a obsahu.

Předpoklady a další požadavky

Otevřené uši.

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Seminář prezentuje širokou škálu dokumentárních přístupů v oblasti audiodokumentu. Cílem semináře je seznámit studenty s radioakustickými tvary s důrazem na oblast radiodokumentu, kultivovat smysl pro poslech jako takový a podnítit tvorbu vlastního zvukového díla. V rámci výuky budou studenti poslouchat vybraná díla, analyzovat je a diskutovat nad vztahem média, formy a obsahu. Součástí semináře je 30timinutová zvuková procházka. Zazní ukázky, které představí různé přístupy k tvorbě zvukem (např. autoethnography, field recording, sounded anthropology, acoustic art, fearless radio).

Doporučená nebo povinná literatura

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. 207 s. ISBN 978-80-86928-79-1.

SLOBODA, John. Exploring the Musical Mind: Cognition, Emotion, Ability, Function. OUP Oxford, 2005. 437 s. ISBN 0 19 853012 9.

SAMUELS, David W., MEINTJES, Louise, OCHOA, Ana Maria, PORCELLO, Thomas. Soundscapes: Towards a Sounded Anthropology. Annual Review of Anthropology, 2010, 39, 329-345.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% docházka (50 %)

•realizace zvukové procházky (25 %)

•odevzdání vlastního námětu na audiodokument (25 %)

Poznámka

Pokud chcete kromě absolvování semináře 303VZ „vyprávět zvukem“ realizovat i vlastní „radiodokument“, zapište si nepovinný předmět praktické cvičení 303RD „Radiodokument“ (upozornění: zápisem se z nepovinného předmětu stává povinný).

Předpokladem přijetí do dílny radiodokumentu je včasné odevzdání dobře promyšleného námětu na audiodokument v délce 10´, včetně výběru postavy, způsobu řešení a plánu natáčení (aneb měli byste poslat odpovědi na otázky CO, JAK, KDY, S KÝM a PROČ). Nejpozději do 13. 10. 2020 svůj projekt zašlete na mail vilabasbleu@gmail.com a na prvním semináři radiodokumentu ve středu 14. 10. se dozvíte, kdo bude do dílny vybrán.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů