Vyprávět zvukem

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VZ Z 2 5S česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viola JEŽKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti kultivují slyšení a naslouchání, zvýšená vnímavost ke zvukovosti.

•Studenti získali přehled různých přístupů k tvůrčí práci se zvukem.

•Studenti jsou motivováni k tvorbě vlastního zvukového díla.

Forma studia

Seminář proběhne jednorázově – ve středu 7. 10. 2020, 10-15h v učebně KDT 211.

V rámci výuky budou studenti poslouchat vybraná díla, analyzovat je a diskutovat nad vztahem média, formy a obsahu.

Předpoklady a další požadavky

Otevřené uši.

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Seminář prezentuje širokou škálu dokumentárních přístupů v oblasti audiodokumentu. Cílem semináře je seznámit studenty s radioakustickými tvary s důrazem na oblast radiodokumentu, kultivovat smysl pro poslech jako takový a podnítit tvorbu vlastního zvukového díla. V rámci výuky budou studenti poslouchat vybraná díla, analyzovat je a diskutovat nad vztahem média, formy a obsahu. Součástí semináře je 30timinutová zvuková procházka. Zazní ukázky, které představí různé přístupy k tvorbě zvukem (např. autoethnography, field recording, sounded anthropology, acoustic art, fearless radio).

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. 207 s. ISBN 978-80-86928-79-1.

SLOBODA, John. Exploring the Musical Mind: Cognition, Emotion, Ability, Function. OUP Oxford, 2005. 437 s. ISBN 0 19 853012 9.

SAMUELS, David W., MEINTJES, Louise, OCHOA, Ana Maria, PORCELLO, Thomas. Soundscapes: Towards a Sounded Anthropology. Annual Review of Anthropology, 2010, 39, 329-345.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% docházka (50 %)

•realizace zvukové procházky (25 %)

•odevzdání vlastního námětu na audiodokument (25 %)

Poznámka

hybridně

Pokud chcete kromě absolvování semináře 303VZ „vyprávět zvukem“ realizovat i vlastní „radiodokument“, zapište si nepovinný předmět praktické cvičení 303RD „Radiodokument“ (upozornění: zápisem se z nepovinného předmětu stává povinný).

Předpokladem přijetí do dílny radiodokumentu je včasné odevzdání dobře promyšleného námětu na audiodokument v délce 10´, včetně výběru postavy, způsobu řešení a plánu natáčení (aneb měli byste poslat odpovědi na otázky CO, JAK, KDY, S KÝM a PROČ). Nejpozději do 13. 10. 2020 svůj projekt zašlete na mail vilabasbleu@gmail.com a na prvním semináři radiodokumentu ve středu 14. 10. se dozvíte, kdo bude do dílny vybrán.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
07.10.2020 10:00–15:00 Viola JEŽKOVÁ Sborovna KDT 211
Lažanský palác
proběhne online paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů