Vyprávět zvukem

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VZ zápočet 2 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Viola JEŽKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viola JEŽKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Studenti kultivují slyšení a naslouchání, zvýšená vnímavost ke zvukovosti.

•Studenti získají přehled o různosti přístupů k tvůrčí práci se zvukem.

Forma studia

Seminář proběhne jednorázově – v pátek 14. 10. 2022, 10-17h v učebně KDT 217.

V rámci výuky budou studenti poslouchat vybraná díla, analyzovat je a diskutovat nad vztahem média, formy a obsahu.

Předpoklady a další požadavky

Otevřené uši.

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Seminář prezentuje širší škálu dokumentárních přístupů v oblasti audiodokumentu, jeho cílem je tedy seznámit studenty s radioakustickými formami, kultivovat smysl pro poslech jako takový a tematizovat vztah mezi slyšením, vnímáním a imaginací. Zazní ukázky, které představí různé přístupy k tvorbě zvukem (např. autoethnography, field recording, sounded anthropology, acoustic art, fearless radio). Během setkání budou studenti poslouchat vybraná díla, analyzovat je a diskutovat nad vztahem média, formy a obsahu. Součástí setkání je 30timinutová procházka se zachováním ticha.

Doporučená nebo povinná literatura

Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012, ISBN 978-80-7331-229-9

John Cage: Silence. Lectures and writings. Tranzit 2011. 978-80-87259-07-8

SAMUELS, David W., MEINTJES, Louise, OCHOA, Ana Maria, PORCELLO, Thomas. Soundscapes: Towards a Sounded Anthropology. Annual Review of Anthropology, 2010, 39, 329-345.

SLOBODA, John. Exploring the Musical Mind: Cognition, Emotion, Ability, Function. OUP Oxford, 2005. 437 s. ISBN 0 19 853012 9.

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. 207 s. ISBN 978-80-86928-79-1.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% docházka (75 %)

•realizace zvukové procházky (25 %)

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.10.2022 10:00–17:00 Viola JEŽKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů