Vyprávět zvukem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VZ zápočet 2 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Seminář prezentuje širší škálu dokumentárních přístupů v oblasti audiodokumentu, jeho cílem je tedy seznámit studenty s radioakustickými formami, kultivovat smysl pro poslech jako takový a tematizovat vztah mezi slyšením, vnímáním a imaginací. Zazní ukázky, které představí různé přístupy k tvorbě zvukem (např. autoethnography, field recording, sounded anthropology, acoustic art, fearless radio). Během setkání budou studenti poslouchat vybraná díla, analyzovat je a diskutovat nad vztahem média, formy a obsahu. Součástí setkání je 30timinutová procházka se zachováním ticha.

Výsledky učení

•Studenti kultivují slyšení a naslouchání, zvýšená vnímavost ke zvukovosti.

•Studenti získají přehled o různosti přístupů k tvůrčí práci se zvukem.

Předpoklady a další požadavky

Otevřené uši.

Literatura

Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012, ISBN 978-80-7331-229-9

John Cage: Silence. Lectures and writings. Tranzit 2011. 978-80-87259-07-8

SAMUELS, David W., MEINTJES, Louise, OCHOA, Ana Maria, PORCELLO, Thomas. Soundscapes: Towards a Sounded Anthropology. Annual Review of Anthropology, 2010, 39, 329-345.

SLOBODA, John. Exploring the Musical Mind: Cognition, Emotion, Ability, Function. OUP Oxford, 2005. 437 s. ISBN 0 19 853012 9.

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. 207 s. ISBN 978-80-86928-79-1.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% docházka (75 %)

•realizace zvukové procházky (25 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů