Festivalové strategie a základy know-how film industry

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303FS zápočet 2 16 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek HOVORKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Studenti se orientují v problematice současné filmové distribuce, festivalových strategií a prostředí institucí reprezentujících různé typy industry aktivit.

•Studenti si osvojili schopnost prezentovat své filmy.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seminář založených na přednáškách, diskusích a vlastních prezentacích. Cílem předmětu je rozvíjení znalostí a schopností studentů, jak se podílet na distribuci vlastních filmů. V posledních letech se velmi proměnila podoba, jakým způsobem lze (je třeba) ovlivnit výslednou distribuci filmu. Podobně jako se prostřednictvím digitalizace demokratizovala možnost natočení filmu, hraje velkou roli i jeho správné umístění při jeho finální distribuci i aktivní role jeho tvůrců.

Tematické okruhy:

1.Rozvíjení schopností prezentovat vlastní film v českém a anglickém jazyce.

2.Orientace v prostředí filmové industry s důrazem na distribuci filmu.

3.Další možnosti rozvíjení filmových námětů, filmů ve fázi natáčení a střihu i osobnosti jejich tvůrců.

4.Hlubší analýza různých oblastí filmové industry prostřednictvím diskuse se zvanými experty.

Doporučená nebo povinná literatura

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. 170 s. ISBN 978-80-7331-284-8.

ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. 213 s. ISBN 978-80-7331-246-6.

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % účast na semináři (60 %)

•aktivní účast na seminářích při diskusích (20 %)

•kvalita vlastní prezentace projektu (20 %)

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
HOVORKA M.
13:10–14:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:10–14:45 Marek HOVORKA Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů