Klauzurní zkouška 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303KZK5 zkouška 1 16 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Na závěr 2. ročníku navazujícího magisterského studia studenti veřejně prezentují povinné praktické cvičení před klauzurní komisí KDT: „Autorský absolventský film“. Sbor pedagogů posoudí filmy a vede diskusi se studenty nad jejich díly.

Tematické okruhy:

Včas dokončená a odevzdaná klauzurní cvičení, účast na kontrolní projekci před vlastní klauzurní projekcí.

Účast na klauzurní projekci filmů a obhajoba filmu před komisí KDT.

Výsledky učení

Studenti dokážou vést veřejný dialog a ukázat reflexi i obhajobu svého díla – „Autorský absolventský film“.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

JURÁČEK, Pavel. Deník. Vydání první. Praha: Torst, 2017- . svazky. ISBN 978-80-7215-544-6.

MIRZOEFF, Nicholas. Jak vidět svět. Překlad Andrea Průchová Hrůzová a Jan J. Škrob. Vydání první. Praha: ArtMap, 2018. 372 stran. ISBN 978-80-906599-5-7.

PASOLINI, Pier Paolo. Zuřivý vzdor. Vyd. 1. Praha: Fra, 2011. 170 s. Eseje. ISBN 978-80-87429-14-3.

QUINN, James: This Much si True - 14 Directors of Documentary Filmmaking; A&C Black Academic and Professional; UK; 2013. ISBN-13: 978-1408132531

TARKOVSKIJ, Andrej Arsen'jevič a FRYŠ, Miloš, ed. Krása je symbolem pravdy: rozhovory, eseje, přednášky, korespondence, filmové scénáře a jiné texty 1954-1986. Překlad Miloš Fryš. Vyd. 2., aktualiz. Příbram: Camera obscura, 2011. 480 s. ISBN 978-80-903678-5-2.

HITCHCOCK, Alfred a TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 211 s.

Ulver, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšné prezentace a obhájení povinné ročníkové práce „Autorský absolventský film“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů