Klauzurní zkouška 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303KZK5 ZK 1 16SS česky letní

Garant předmětu

Martin MAREČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin MAREČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti dokážou vést veřejný dialog a ukázat reflexi i obhajobu svého díla – „Autorský absolventský film“.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Na závěr 2. ročníku navazujícího magisterského studia studenti veřejně prezentují povinné praktické cvičení před klauzurní komisí KDT: „Autorský absolventský film“. Sbor pedagogů posoudí filmy a vede diskusi se studenty nad jejich díly.

Tematické okruhy:

Včas dokončená a odevzdaná klauzurní cvičení, účast na kontrolní projekci před vlastní klauzurní projekcí.

Účast na klauzurní projekci filmů a obhajoba filmu před komisí KDT.

Doporučená nebo povinná literatura

JURÁČEK, Pavel. Deník. Vydání první. Praha: Torst, 2017- . svazky. ISBN 978-80-7215-544-6.

MIRZOEFF, Nicholas. Jak vidět svět. Překlad Andrea Průchová Hrůzová a Jan J. Škrob. Vydání první. Praha: ArtMap, 2018. 372 stran. ISBN 978-80-906599-5-7.

PASOLINI, Pier Paolo. Zuřivý vzdor. Vyd. 1. Praha: Fra, 2011. 170 s. Eseje. ISBN 978-80-87429-14-3.

QUINN, James: This Much si True - 14 Directors of Documentary Filmmaking; A&C Black Academic and Professional; UK; 2013. ISBN-13: 978-1408132531

TARKOVSKIJ, Andrej Arsen'jevič a FRYŠ, Miloš, ed. Krása je symbolem pravdy: rozhovory, eseje, přednášky, korespondence, filmové scénáře a jiné texty 1954-1986. Překlad Miloš Fryš. Vyd. 2., aktualiz. Příbram: Camera obscura, 2011. 480 s. ISBN 978-80-903678-5-2.

HITCHCOCK, Alfred a TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 211 s.

Ulver, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšné prezentace a obhájení povinné ročníkové práce „Autorský absolventský film“.

Poznámka

hybridně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
07.09.2022 09:30–17:00 Martin MAREČEK Projekce FAMU
Lažanský palác
film odevzdat do Studia FAMU nejpozději 31.8. 2022 paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů