Klauzurní zkouška 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303KZK4 ZK 1 16 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 13 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti dokážou vést veřejný dialog a ukázat reflexi i obhajobu svého díla – „Filmová báseň“.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Na závěr 1. ročníku navazujícího magisterského studia studenti veřejně prezentují povinné praktické cvičení před klauzurní komisí KDT: „Filmová báseň“. Sbor pedagogů posoudí filmy a vede diskusi se studenty nad jejich díly.

Tematické okruhy:

Včas dokončená a odevzdaná klauzurní cvičení, účast na kontrolní projekci před vlastní klauzurní projekcí.

Účast na klauzurní projekci filmů a obhajoba filmu před komisí KDT.

Doporučená nebo povinná literatura

DANTE ALIGHIERI. Božská komedie. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha: Dobrovský, 2014. 637 s. Omega. ISBN 978-80-7390-198-1.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

BUŇUEL, Luis: Cinema: instrument of poetry. In: The European cinema reader, Routledge, London; New York 2002, ISBN 0415240913

PASOLINI, Pier Paolo: Film jako poezie a próza, in: Film a doba č. 11, 1965, str. 589-596, F 3131/1965

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšné prezentace a obhájení povinné ročníkové práce „Filmová báseň“.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů