Klauzurní zkouška 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303KZK4 ZK 1 16S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

Studenti dokážou vést veřejný dialog a ukázat reflexi i obhajobu svého díla – „Filmová báseň“.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Na závěr 1. ročníku navazujícího magisterského studia studenti veřejně prezentují povinné praktické cvičení před klauzurní komisí KDT: „Filmová báseň“. Sbor pedagogů posoudí filmy a vede diskusi se studenty nad jejich díly.

Tematické okruhy:

Včas dokončená a odevzdaná klauzurní cvičení, účast na kontrolní projekci před vlastní klauzurní projekcí.

Účast na klauzurní projekci filmů a obhajoba filmu před komisí KDT.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

DANTE ALIGHIERI. Božská komedie. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha: Dobrovský, 2014. 637 s. Omega. ISBN 978-80-7390-198-1.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

BUŇUEL, Luis: Cinema: instrument of poetry. In: The European cinema reader, Routledge, London; New York 2002, ISBN 0415240913

PASOLINI, Pier Paolo: Film jako poezie a próza, in: Film a doba č. 11, 1965, str. 589-596, F 3131/1965

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšné prezentace a obhájení povinné ročníkové práce „Filmová báseň“.

Poznámka

hybridně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů