Myšlení a média 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MM1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Anežka BARTLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ, Pavol FABUŠ

Obsah

Seminář si za východisko bere předpoklad mediální ekologie, podle kterého jsme dnes už všichni permanentními diváky i performery. Na současných formách mediální komunikace, strojů a přemýšlení o nich bude ukázáno, že tradiční vztah ke skutečnosti jako něčemu, co lze pouze poznávat a reprezentovat, je již neudržitelný, a že úkolem i příležitostí člověka 21. století je tvorba v nejširším slova smyslu. Úvodem budou představeny a diskutovány tradiční formy přemýšlení o médiích - jejich společenská role, chápání a vliv. V návaznosti na ně se seminář zaměří na kritické uchopení počítače jakožto paradigmatického stroje, jehož působnost prorůstá celou kulturou, a který se tak stává mnohostranným podnětem k přehodnocení základních životních forem a podob myšlení.

Tématické okruhy:

Primitivní myšlení

Smysly jako protomédia

Vztah techniky a člověka

Výsledky učení

Cílem přednášky je poskytnout studentům vhled do základních myšlenek filosofie médií a kritického myšlení o technice.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Úspěšná klasifikace předmětu 373MM1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 373MM2

Literatura

SIEGERT, Bernhard. Map is the Territory. 2011

MCLUHAN, Marshall. Laws of Media: The New Science. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 252 s. ISBN 978-0802077158.

SLOTERDIJK, Peter. Operable Man: On the Ethical State of Gene Technology. Přednáška na konferenci UCLA Enhancing the Human, 21.5.2000.

ONG, Walter J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2006. 236 s. Limes. ISBN 80-246-1124-4.

NIETZSCHE, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Překlad Věra Koubová. Třetí vydání. Praha: OIKOYMENH, 2017. 59 s.. Oikúmené. Malá řada; svazek 5. ISBN 978-80-7298-527-2.

LATOUR, Bruno a WOOLGAR, Steve. Laboratory Life. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968. 296 s. ISBN 978-0691028323.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na alespoň devíti přednáškách, prezentace jednoho zadaného textu (EN/CZ), absolvovat týdenní mediální dietu a odevzdat z ní protokol

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
FABUŠ P.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Pavol FABUŠ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů