Dílna 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DL7 zápočet 4 4 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 64 až 84 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dílna je společným prostorem pro studenty a studentky oboru napříč ročníky. Je prostorem diskuse, společných konzultací a reflexe tvůrčí aktivity. Tento speciální typ předmětu je určen k rozvoji individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních pracích (uměleckém díle z oblasti audiovizuálních médií). Práce na dílně je věnována především procesuální práci na praktických projektech. Ty mohou být ohraničeny výchozím pedagogickým zadáním anebo jejich východisko, rámce a výsledná podoba jsou určeny studenty a studentkami (volné práce). Dílna je zaměřena na tvorbu s materiálním výstupem a především audiovizuální mediaci – video a zvuk. V průběhu dílny studenti a studentky ve spolupráci s lektorem vyvíjí a konceptualizují individuální (či společná) témata, připravují je k realizaci po stránce umělecké, technické i rozpočtové. Konzultují dílčí fáze tvroby díla. Průběžným výstupem je založení praktického cvičení ve Studiu FAMU. Práce na dílně směřuje k závěrečné semestrální prezentaci v podobě klauzurní zkoušky, kde je představno dokončené dílo. V rámci dílny jsou také vyvíjeny a konzultovány absolventské práce.

Výsledky učení

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů a studentek, formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Předpoklady a další požadavky

-

Předmět 373DL7 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 373DIL7

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast, konzultace práce a splnění praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů