Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - magistr_2021

Centrum audiovizuálních studií

Studijní program: Audiovizuální studia

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
373AS7 Audiovizuální seminář 7 Z 1
373BTCV7 Blok technických cvičení 7 Z 3
373DIL7 Dílna 7 Z 3
373PR Profesní rozvoj Z 3
373SD4 Semestrální dílo 4 Z 4
373SEKS Seminář kritiky a stylistiky ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373MM2 Myšlení a média 2 ZK 2
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
373SS Sound Studies Z 2
373VP1 Volná práce ve veřejném prostoru 1 Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
373AS8 Audiovizuální seminář 8 Z 1
373BTCV8 Blok technických cvičení 8 Z 3
373DIL8 Dílna 8 Z 3
373IS2 Imaginární světy 2 ZK 2
373KP3 Klauzurní práce 3 Z 3
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
373ZAS4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2 ZK 3
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
373VP1 Volná práce ve veřejném prostoru 1 Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APRO1 Absolventský projekt 1 Z 5
373AS9 Audiovizuální seminář 9 Z 1
373DIL9 Dílna 9 Z 3
373DSM1 Diplomový seminář Mg 1 Z 1
373SD5 Semestrální dílo 5 Z 4
373UV Umělecký výzkum ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373MM2 Myšlení a média 2 ZK 2
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
373SS Sound Studies Z 2
373VP1 Volná práce ve veřejném prostoru 1 Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APRO2 Absolventský projekt 2 ZK 10
373AS10 Audiovizuální seminář 10 Z 1
373DIL0 Dílna 10 Z 3
373DSM2 Diplomový seminář Mg 2 Z 2
373ZAS5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2 ZK 3
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
373VP1 Volná práce ve veřejném prostoru 1 Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 22
Celkem kreditů za ročník 60