Zjednodušený studijní plán Audiovizuální studia - magistr_2021

Centrum audiovizuálních studií

Studijní obor: neurčen
Studijní program: Audiovizuální studia

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
373AS7 Audiovizuální seminář 7 Z 1
373BTCV7 Blok technických cvičení 7 Z 3
373DIL7 Dílna 7 Z 3
373PR1 Profesní rozvoj 1 Z 3
373SD4 Semestrální dílo 4 Z 4
373SKS Seminář kritiky a stylistiky ZK 2
373SS Sound Studies Z 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373MM2 Myšlení a média 2 ZK 2
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
373AS8 Audiovizuální seminář 8 Z 1
373BTCV8 Blok technických cvičení 8 Z 3
373DIL8 Dílna 8 Z 3
373IS2 Imaginární světy 2 ZK 2
373KP3 Klauzurní práce 3 Z 3
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
373VP1 Volná práce ve veřejném prostoru 1 Z 5
373ZAS4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2 ZK 3
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APRO1 Absolventský projekt 1 Z 5
373DIL9 Dílna 9 Z 3
373UV Umělecký výzkum ZK 5
Kreditů z povinných předmětů 13
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373MM2 Myšlení a média 2 ZK 2
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
373APRO2 Absolventský projekt 2 ZK 10
373DIL0 Dílna 10 Z 3
373DSM Diplomový seminář Mg Z 3
373PR2 Profesní rozvoj 2 Z 3
373VP2 Volná práce ve veřejném prostoru 2 Z 5
373ZAS5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2 ZK 3
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2 ZK 3
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 Z 1
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teorie audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Praxe audiovize - Mgr - CAS
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly CAS
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60