Klauzurní práce 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KP3 zápočet 3 90 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 8 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Výstupem předmětu je vytvoření a prezentace vlastního uměleckého díla, které by mělo vycházet z osobního uměleckého směřování studentů a studentek. Předpokládá se, že bude ověřením nových postupů a zkušeností získaných v průběhu semestru. Dílo vzniká v dílně během letního semestru pod vedením pedagoga/žky, má volnou formu.

Výsledky učení

Klauzurní dílo je audiovizuálním dílem vytvořeným v průběhu letního semestru v dílně pod vedením pedagoga nebo pedagožky.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti a studentky prezentují dílo libovolného formátu v prostoru galerie, nebo kina. Atestace probíhá formou dialogu nad dílem. Předpokladem atestace je odevzdání dokumentace díla v požadovaném rozsahu pro archiv CAS.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů