Klauzurní práce 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KP3 Z 3 90CS česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka se absolvováním předmětu naučí samostatně uvažovat, nabyde nových řemeslných dovedností, prakticky si ověří uvažování nad vlastním tématem.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Kurz vede studenty/ky k vytvoření vlastního uměleckého díla.

Zadání klauzurních prací, hledání tématu a jeho postupně krystalizující forma jsou volné a tvoří součást studentovy individuální i společné práce, jež prezentuje na Dílně či v jiných předmětech. Jde o kontinuální práci, která pokrývá minimálně horizont jednoho roku. Klauzurní díla mají tvůrčím způsobem prozkoumávat audio(/)vizualitu a při tom se držet vytyčeného tematického rámce.

Konzultace jsou v průběhu semestru vedeny individuálně s přihlédnutím k předešlým pracem studenta/ky. Důraz je kladen na vlastní autorský pohled a rozvíjení doposud nabytých zkušeností. Kurz je zaměřen především na oblast audiovize a disciplíny spojené se současným uměleckým provozem (video, instalace, umělecký film, VR, AR, interaktivní média, zvukové umění, atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy práce

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění praktického úkolu a vyhotovení jeho explikace.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů