Diplomový seminář Mg 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSM1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ jedou za 14 dní (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je příprava tématu a struktury teoretické magisterské práce. Výsledkem semináře je projekt a abstrakt práce s doporučením školitele.

Forma studia

Seminář, blokově 2x za semestr.

Předpoklady a další požadavky

Na první seminář studenti a studentsky předem připraví návrh tématu a abstraktu.

Obsah kurzu

Seminář je určen těm, kteří se chystají na psaní diplomové práce. Seznámí studenty/ky s metodologickými postupy, ukáže, které metody jsou vhodné pro specifická témata a jak přistupovat ke zpracování vlastního uměleckého výzkumu. Vedle toho je seminář zaměřen i na jednoduché návody a tipy pro samotné psaní, ukáže, jaký je rozdíl mezi fakty a informacemi a co je to interpretace. Důležitou součástí je procvičení práce se zdroji a konzultace jejich vyhledávání.

Součástí semináře jsou individuální konzultace výzkumného plánu. Cílem je nasměrovat studenty/ky k vhodným pedagogům, jejichž specializace bude odpovídat individuálním studentským tématům.

Tématické okruhy:

1.Úvod, představení dosavadní práce studentů a studentek a témat diplomových prací, jak identifikovat vlastní relevantní výzkumné téma a jak výzkumné teze.

2.Výzkum: co to je? - příklady uměleckého výzkumu (Tomáš Uhnák, John Hill, Pavel Sterec, Isabela Grosseová, Pavla Sceranková + zahraniční příklady), příklady teoretického výzkumu, strukturace a rozvržení průběhu práce, jak si udělat realistický plán výzkumu

3.Metody výzkumu a psaní I. // antropologické metody, vizuální studia

4.Metody výzkumu a psaní II. // historické metody, diskurzivní analýza

5.Metody výzkumu a psaní III. // sociologické metody, role filozofie

6.Co je to pramen, jak je vyhledávat, co je to informace a jak se z ní stane fakt, co plagiát, jak najdeme zdroje, které jsou pro nás důležité a relevantní, co je to interpretace a jak s ní dále pracovat? Jak pracovat s citačním systémem, ilustrací a bibliografií?

7.Seminář bude doplněn silnou praktickou částí s cílem naučit dovednosti psaní závěrečné práce. Např.: navrhněte/designujte si vlastní (imaginární, abstraktní) výzkum a představte si, jak byste v něm postupovali, jak utvořit návaznost logickou argumentací atd.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

https://www.macmillanihe.com/page/detail/How-to-Write-Your-Undergraduate-Dissertation/?K=9781352005226

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Plná účast, předložení závěrečného projektu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů