Seminář kritiky a stylistiky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SEKS zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Anežka BARTLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ

Obsah

Seminář je určen studentům a studentkám magisterského stupně, u nichž se předpokládá základní obeznámenost s jednotlivými metodami analýzy uměleckých děl i schopnost formulovat své myšlenky písemně. Je koncipován jako prostor pro promyšlení a reflexi zavedených způsobů psaní, jejich kritiku a experimentování s novými, originálnějšími cestami psaní. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění.

Na začátku semináře jsou studující seznámeni s praktickými zvyklostmi při psaní kritických textů a praxí editora specializovaného tištěného média.

V průběhu semináře studující píší různé typy textů, převážně recenzí. Na jejich základě se vede společná diskuze o stylu, rétorice, argumentech a žánrech, které je možné používat při psaní o umění.

Je vyžadována aktivní účast v diskusích i plnění úkolů.

Výsledky učení

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů a studentek, stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění a audiovizi. Osvojení si kritického myšlení uplatní studenti/ky při psaní Diplomové práce.

Předpoklady a další požadavky

Seminář předpokládá u studujících základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl.

Literatura

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 330 s. ISBN 8024607409.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. In: Kritický sborník,1994, č. 3, s. 1-7.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: Jeden přístup, mnoho metod. In: Iluminace, 1998, č. 1, s. 5-36.

WILLIAMS Gilda, How to Write About Contemporary Art, Thames & Hudson, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Studující jsou hodnoceni na základě aktivity v diskusích v rámci semináře a zároveň dle originality a propracovanosti jimi odevzdávaných textů. V průběhu semináře studující musí odevzdat 4 texty dle aktuálního zadání. Výsledná známka je průměrem jednotlivých dílčích hodnocení.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:40–17:15 Anežka BARTLOVÁ Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů