Seminář kritiky a stylistiky

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SEKS zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je rozvoj analytických a stylistických dovedností studentů a studentek, stejně jako obecnější uvažování o smyslu a typech psaní o umění a audiovizi. Osvojení si kritického myšlení uplatní studenti/ky při psaní Diplomové práce.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Seminář předpokládá u studentů základní obeznámenost s metodami analýzy audiovizuálních děl.

Obsah kurzu

Seminář je určen studentům/kám magisterského stupně, u nichž se předpokládá základní obeznámenost s jednotlivými metodami analýzy audiovizuálních děl i schopnost formulovat své myšlenky písemně. Je koncipován jako prostor pro znovu promyšlení zavedených způsobů psaní, jejich kritiku a případné překročení novými, originálnějšími cestami psaní. Je zaměřen na tříbení pohledů a formulace názorů na různé jevy současného umění.

Na začátku semináře jsou studenti/ky seznámeni s praktickými zvyklostmi při psaní kritických textů a praxí editora specializovaného tištěného média.

V průběhu semináře studenti/ky píší různé typy textů, převážně recenzí. Na jejich základě se vede společná diskuze o stylu, rétorice, argumentech a žánrech, které je možné používat při psaní o audiovizi.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 639 s. ISBN 978-80-7331-217-6.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty; sv. 34. ISBN 80-86429-40-7.

CORRIGAN, Timothy: The Essay Film. From Montaigne, after Marker. Oxford: Oxford University Press, 2011. 256 s. ISBN 978-0199781706.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 330 s. ISBN 8024607409.

GENETTE, Gerald. Paratexts. At the threshold of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 456 s. ISBN 978-0521424066.

SONTAGOVÁ, Susan. Proti interpretaci. In: Kritický sborník,1994, č. 3, s. 1-7.

THOMPSONOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. In: Iluminace, 1998, č. 1, s. 5-36.

Doporučená literatura:

BÍLEK, Petr A. a ČERVENKA, Miroslav, ed. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. Teoretická knihovna; sv. 8. ISBN 80-7294-080-5.

KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Torst: Praha, 2000. 292 s. ISBN 978-80-7215-128-2.

TODOROV, Tzvetan. Symbolism and interpretation. New York: Cornell University Press, 1986. 176 s. ISBN 978-0801493713.

GOODMAN, Nelson. Způsoby světatvorby. Překlad Vlastimil Zuska. Bratislava: Archa, 1996. 152 s. Filosofie do kapsy; sv. 30. ISBN 80-7115-120-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti jsou hodnoceni na základě aktivity na semináři a zároveň dle originality a propracovanosti jimi odevzdávaných textů, jimiž je soubor recenzí. Výsledná známka je průměrem jednotlivých dílčích hodnocení

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Anežka BARTLOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů