Absolventský projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APRO1 zápočet 5 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 50 až 75 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti a studentky na absolventském projektu pracují v průběhu závěrečného ročníku studia pod vedením pedagoga, nebo pedagožky dílny. Dílo může být v libovolném médiu, je určeno pro projekci v kinosále, uvedení v galerii, nebo má charakter performance. Má zpravidla audiovizuální formu a svým rozsahem a propracováním odpovídá záverečnému ročníku studia. Od závěrečného díla je očekávána vyšší formální i myšlenková komplexnost, vhodně zvolené a konceptualizované téma, řemeslné zvládnutí a schopnost jej adekvátní formou představit. Součástí díla je jeho povinná dokumentace odevzdaná do archivu katedry.

Výsledky učení

Absolventským projektem je samostatně vytvořené audiovizální dílo pod pedagogickým vedením dílny.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Dílo musí svým rozsahem a relevancí odpovídat obvyklému pojetí závěrečné práce v rámci oboru. Hodnocení díla probíhá formou dialogu na prací.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů