Absolventský projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APRO1 zápočet 5 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 50 až 75 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dílo prokazuje pokročilé schopnosti autorského vyjádření a schopnosti propojení koncepčního uvažování o tématu s tvůrčími řemeslnými postupy.

Výsledky učení

Audiovizuálního dílo, nebo dílo, které nad audiovizuálním dílem tvoří intermediální nadstavbu. Zpravidla má formu videa, nebo performance, či instalace s využitím audiovizuálních prvků. Délka díla je 15-20 min., na doporučení vedoucí/ho práce může být kratší v odůvodněných případech, pokud například zahrnuje nadstandardně náročné tvůrčí postupy, nebo pokud je složeno z více součástí realizovaných v různých médiích. Pokud dílo nemá těžiště v médiu pohyblivého obrazu, musí svým rozsahem, náročností a komplexností provedení odpovídat audiovizuálním dílu v uvedené délce. Dílo realizují absolventi a absolventky samostatně, pokud proces zahrnuje realizační tým, musí v něm působit v režijní pozici.

Výsledkem předmětu je dokončená koncepce a rozpočtová rozvaha díla a prezentace jeho rozpracované formy v rámci dílny.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

dle zaměření závěrečné práce

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžná konzultace během semestru v rámci dílny a s vedoucím práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů