Absolventský projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APRO1 Z 5 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 50 až 75 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventským projektem je samostatně vytvořené audiovizální dílo pod pedagogickým vedením dílny.

Forma studia

Samostatná práce, cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Studenti a studentky na absolventském projektu pracují v průběhu závěrečného ročníku studia pod vedením pedagoga, nebo pedagožky dílny. Dílo může být v libovolném médiu, je určeno pro projekci v kinosále, uvedení v galerii, nebo má charakter performance. Má zpravidla audiovizuální formu a svým rozsahem a propracováním odpovídá záverečnému ročníku studia. Od závěrečného díla je očekávána vyšší formální i myšlenková komplexnost, vhodně zvolené a konceptualizované téma, řemeslné zvládnutí a schopnost jej adekvátní formou představit. Součástí díla je jeho povinná dokumentace odevzdaná do archivu katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Dílo musí svým rozsahem a relevancí odpovídat obvyklému pojetí závěrečné práce v rámci oboru. Hodnocení díla probíhá formou dialogu na prací.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů