Profesní rozvoj

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PR zápočet 3 48 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie LUKÁČOVÁ

Obsah

Profesní rozvoj poskytuje sadu dovedností a konceptů nezbytných pro tvůrce uměleckých médií v 21. století.

Během semestru se budeme v hodinách zabývat přípravou prezentace vlastního projektu na pitching, poté se budeme zabývat možnostmi financování takového projektu (tzn.: jak napsat grant a jaké grantové možnosti vůbec existují) a v závěru semestru pak projdeme prezentační možnosti/schopnosti každého účastníka/účastnice kurzu.Zaměříme se na rozvoj umělecké kariéry.

Studentstvo se naučí základním dovednostem sebereprezentace prostřednictvím zkoumání příkladů lokálních i světových projektů. Naučí se plánovat a popisovat umělecké dílo za účelem získávání externích fondů.

Výsledky učení

1.Umělecký výzkum

Studenti/ky si osvojí schopnost prezentace vlastní umělecké praxe na rozlišných platformách. Pitchingy, grantové systémy, portfolio talk, artist talk - sebe prezentace. A také schopnost orientace v systému finanční podpory a uměleckých možností na středoevropské scéně.

1.Rozvoj umělecké kariéry

Studentstvo se naučí, jak popsat vlastní práci a uměleckou praxi i konkrétní umělecké dílo - např. film, video, instalaci nebo performanci. Naučí se, jak zažádat o grant nebo rezidenci, jak sestavit rozpočet, harmonogram a plán na umělecké dílo. A také, jakým způsobem a na kterých platformách se prezentovat.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Předmět 373PR může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 373PR1

Předmět 373PR může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 373PR2

Literatura

HANNULA, Mika and SUORANTA, Juha and VADEN, Tere. Artistic Research Methodology, Narrative, Power and the Public. Series: Critical Qualitative Research, Bern, Switzerland: Peter Lang Publishers, 2013. 190 s. ISBN 978-1-4541-9496-5.

MCNIFF, Shaun. Arts-based research. pg. 83–92 In: KNOWLES, J. Garry a COLE, Ardra L. (eds,) Handbook of the arts in qualitative research: perspective, methodologies, example and issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2007. 720 str. ISBN 9781412905312.

Journal Of Artistic Research: https://www.jar-online.net

https://www.jar-online.net/what-artistic-research

KNOWLES, J.Garry a COLE, Ardra L. (eds,) Handbook of the arts in qualitative research: perspective, methodologies, example and issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2007. 720 str. ISBN 9781412905312.

Různé příklady umělců, grantových organizací, webových stránek uměleckých rezidencí.

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Jednostránkový popis vlastní umělecké tvorby pojaté jako umělecký výzkum
  2. Vlastní biografické materiály studenta.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
LUKÁČOVÁ M.
18:10–19:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–19:45 Marie LUKÁČOVÁ Učebna CAS 428
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů