Semestrální dílo 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SD5 zápočet 4 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 25 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Semestrální dílo je audiovizuálním dílem vytvořeným v průběhu zimního semestru v dílně pod vedením pedagoga nebo pedagožky. V závěrečném ročníku studia se vztahuje k absolventskému dílu, nebo je jeho součástí.

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Výstupem předmětu je prezentace rozpracované verze absolventského díla, nebo menšího díla od něj odzvozeného. Dílo by mělo vycházet z osobního uměleckého směřování studentů a studentek. Předpokládá se, že bude ověřením nových postupů a zkušeností získaných v průběhu semestru. Dílo vzniká v dílně během zimního semestru pod vedením pedagoga/žky, má volnou formu.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti a studentky prezentují dílo libovolného formátu v prostoru galerie. Atestace probíhá formou dialogu nad dílem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů