Semestrální dílo 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373SD5 Z 4 100CS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka se naučí samostatně pracovat a obhájit si při veřejné prezentaci své umělecké směřování.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Hlavní předpokladem je spolupráce studenta a jeho průběžná konzultace s atestujícím pedagogem.

Obsah kurzu

Výstupem z kurzu je vytvoření a prezentace vlastního uměleckého díla. Obvykle se jedná o audiovizuální dílo, které je prezentováno na pololetní výstavě v zimním semestru CASu, v rozpětí od experimentálního krátkého filmu, videoinstalace po zvukové umění, performanci nebo umění ve veřejném prostoru.

Důležitým je rozvoj vlastního autorského směřování a ověření si nových postupů a zkušeností. Důraz je kladen mimo jiné na sociální kontext umělecké tvorby.

Dílo je veřejně prezentováno mezi třetím a čtvrtým semestrem.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou doporučeny konzultantem dle povahy zadaného cvičení.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se míra participace a celkový výsledek práce studenta. K atestaci se předkládá dílo a jeho dokumentace (dle standardu klauzur CAS) v podobě autorské explikace.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů