Blok technických cvičení 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV7 Z 3 5CT česky zimní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti/ky se mají stát samostatnými především v oblasti rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií. Magisterské bloky technických cvičení jsou navržené tak, aby rozšiřovaly práce studentů/tek za hranice jednokanálové prezentace směrem k prezentaci v rámci instalace na více plátnech anebo směrem k interaktivnímu internetovému dílu prezentovanému na mobilních zařízeních anebo na ploše počítačového rozhraní.

Forma studia

Série praktických cvičení.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Obsah předmětu:

ZVUK

  1. Zvuková syntéza, 3 lekce: V tomto úvodu do elektronické hudby se studenti/ky naučí základy zvukové syntézy. Kurz jim umožní používat základní zvukové a hudební elementy ve spojení s jejich vizuálními díly.

PREZENTACE

  1. vícekanálová synchronizace a prezentace, 2 lekce: Studenti/ky se seznámí s technikami editace vícekanálového videa. Následně budou schopni fyzicky synchronizovat videa v rámci veřejných prezentací na více plátnech. Budou představena jak nízkorozpočtová, tak sofistikovaná komplexní řešení. Studenti/ky pro své cvičení použijí buď vlastní nebo apropriované video.

VIDEO

3. 360° video

1 lekce natáčení: Studenti/ky se naučí jak natáčet 360° video pro své imerzivní projekty.

4 lekce postprodukce: Studenti/ky se naučí jak spasovat a stříhat své 360° video. Vyučování srovnává 3D a klasické video a nabízí řešení konkrétních otázek, které se k těmto dvěma formám prezentace váží.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 7 bloku technického cvičení CAS 7:

http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_7_bloku_technickeho_cviceni_cas_7

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech cvičeních. Splnění zadaného praktického úkolu.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
VAVREČKA O.
14:30–18:35
(paralelka 1)
Dle rozpisu cvičení
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:30–18:35 Ondřej VAVREČKA
Dle rozpisu cvičení paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů