Blok technických cvičení 7

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV7 Z 3 5CT česky zimní

Garant předmětu

Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sara Patrícia DA SILVA PINHEIRO, Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 3. ročníku.

Obsah kurzu

Cvičení místa a paměti

Přednáší: Ondřej Vavrečka

Médium: video/film 4-9 min.

Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost, oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.

Základy práce s RaspberryPi

přednáší: Kryštof Pešek

Rasperry Pi je otevřený univerzální mikropočítač. V krátkém dvoudenním úvodu se posluchači seznámí s možnostmi a omezeními, které tato platforma nabízí v audiovizuální praxi.

Součástí kurzu bude základní úvod do funkčnosti zařízení skrze operační systém raspbian (linuxová distribuce). Předvedeny budou možnosti využitelné pro tvorbu interaktivních instalací, univerzálního videopřehrávače, realtime GLSL renderu, webového serveru, a/v streaming serveru ale i např. radiové stanice v FM pásmu.

Kurz je určen pro začátečníky, předchozí zkušenosti s platformou nejsou podmínkou.

oficiální stánky projektu:

https://www.raspberrypi.org/

=== Datové struktury lidskými smysly ===

Přednáší: Jiří Rouš, Kryštof Pešek

Data jsou všudypřítomná. Ze své podstaty neforemná. Možná právě proto mohou být metamorfována do vizuálních, zvukových a všemožných jiných struktur, a stejně tak obráceně.

Různé způsoby medializace a extrahování dat nám, v pragmatickém případě, umožňují rychlé intuitivní čtení vnitřních vztahů a tendencí, jež se uvnitř datových struktur nacházejí, avšak z originální formy jejich organizace nejsou patrné.

V kontextu info-sféry lze vše, s čím zacházíme a s čím se denně konfrontujeme, chápat jako transformaci dat do formy čitelné člověku. Zde užité písmenné a číselné znaky jsou bez užití datové vizualizace jen stěží srozumitelným řetězcem bitů. Ať chceme nebo ne, data jsou podhoubím naší každodennosti, a proto, zdá se, by mohlo být prospěšné disponovat teoretickým, ale též praktickým aparátem k jejich analýze, dekonstrukci a interpretaci.

Žádný z možných nástrojů k práci s daty není ze strany přednášejících předem preferován ani zavrhován. Preference a účast posluchačů jsou prioritou.

Doporučená nebo povinná literatura

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech modulech, samostatně realizované projekty dle zadání pedagoga.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
VAVREČKA O.
14:00–18:05
(paralelka 1)
Hybridní výuka dle rozpisu cvičení
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–18:05 Ondřej VAVREČKA
Hybridní výuka dle rozpisu cvičení paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů