Umělecký výzkum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UMV zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz prezentuje umělecký výzkum jako dynamickou metodu na pomezí akademického světa a umělecké praxe, jejímž cílem je poznání skrze umění. Důraz bude přitom kladen na základní strategie umělecko-výzkumné metodologie – procesuálnost, ohledávání hranic akademického výzkumu i uměleckého vyjádření, spolupráci, unlearning jakožto odnaučování se dosavadních postupů a (znovu)objevování přístupů nových či alternativních, kritické nahlížení institucionálních i výzkumných praktik a neustálou (sebe)reflexi vlastní umělecké praxe, dosavadního poznání i možností uměleckého výzkumu.

Umělecký výzkum bude v kurzu nahlížen jak teoreticky, skrze reflexi textů a příkladů uměleckých, filmových či transdisciplinárních výstupů umělecko-výzkumných projektů, tak prakticky, prostřednictvím kontinuální práce studentů/ek na vlastních, v rámci kurzu vyvíjených dílech.

Výsledky učení

Kurz studenty/ky seznamuje s oblastí uměleckého výzkumu; studenti/tky jsou schopni reflexe tématu uměleckého výzkumu a realizace vlastního umělecko-výzkumného projektu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro 2. ročník magisterského studia.

Literatura

BARTLOVÁ, Milena, BEZECNÝ, Zdeněk eds. Umělecký výzkum na UMPRUM. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020.

BUDDEUS, Ondřej, STANOVÁ, Magdalena. Zpráva o uměleckém výzkumu pro AVU. Praha: AVU, 2020 [cit. 13.6.2022]. Dostupné z: https://be.avu.cz/app/uploads/2021/11/zprava_o_umeleckem_vyzkumu_avu_20204.pdf

CAZEAUX, Clive. Art, Research, Philosophy. London and New York: Taylor & Francis, 2017.

HANNULA, Mika, SUORANTA, Juha, VADÉN, Tere. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 2014.

JOBERTOVÁ, Daniela, KOUBOVÁ, Alice eds. Artistic Research: Is There Some Method?. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2017.

KLEIN, Julian. "What is Artistic Research?” jar-online.net. doi: 10.22501/jarnet.0004

MAHARAJ, Sarat. Know-how and No-How: stopgap notes on “method” in visual art as knowledge. In: ART & RESEARCH: A Journal of Ideas, Contexts and Methods, Vol. 2. No. 2 [cit. 13.6.2022]. Dostupné z: https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/47179/Sarat_Maharaj_-_Know-How_and_No-How.pdf

MATEUS-BERR, Ruth, JOCHUM, Richard eds. Teaching Artistic Research: Conversations Across Cultures. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2020.

MISTRY, Jyoti. Places to Play – Practice, Research, Pedagogy. Amsterdam: Amsterdam University of the Arts, 2017 [cit. 13.6.2022]. Dostupné z: https://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/AIR/ISSUU_places_to_play_ZICHT.pdf

VARTO, Juha. Artistic research: What is it? Who does it? Why? Espoo: Aalto korkeakoulusäätiö, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace na základě průběžné účasti na kurzu a aktivní participaci na finální prezentaci výstupů.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů