Dějiny audiovizuálních teorií 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Veronika KLUSÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Veronika KLUSÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen definovat nejvýznamnější aktuální tendence v myšlení o pohyblivém obrazu a vztáhnout je k pohybům a akcentům současné umělecké praxe. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Forma studia

Předmět je realizován formou přednášky a diskusních seminářů

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty 2. a 3. ročníku bc studia audioviz. studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu

Kurz je pokračováním Dějin audiovizuálních teorií 1 a zaměřuje se na postižení pole teoretického uvažování pohyblivého obrazu a jeho kontextů ve 21. století. Spíše než v historizující perspektivě operuje tematicky, s důrazem na aktuální tendence v umění a jejich možné konceptuální rámce (kategorie post-cinematic, post-humanismus, teorie nevypočitatelnosti, afektivita obrazů, intersekcionalita ad.) Kurz se skládá z přednášek, které dané koncepty zmapují a zařadí do soudobého kontextu, představí konkrétní představitele z řad teoretiků/teoretiček a nastíní podoby jejich aplikace v současné umělecké praxi, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika, směr či fenomén nejlépe charakterizuje.

Doporučená nebo povinná literatura

Gregg, Melissa a Gregory J. Seigworth (eds.). The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press, 2010.

Kittler, Friedrich. Gramofon. Film. Typewriter. Praha: Karolinum, 2017.

Shaviro, Steven. Post-Cinematic Affect. O-Books, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen ústní zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2019/20.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
KLUSÁKOVÁ V.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Veronika KLUSÁKOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů