English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dějiny audiovizuálních teorií 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT2 ZK 3 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Obeznámení s hlavními teoretickými proudy filmové teorie.

Forma studia:

Předmět je realizován formou přednášky.

Předpoklady a další požadavky:

Přednáška je určena pro studenty 2. a 3. ročníku bc studia audioviz. studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu:

Kurz sestává z přednášek proložených během semestru třemi semináři, v jejichž rámci bude přednášená látka demonstrována a společně se studenty podrobněji rozebrána na příkladech konkrétních textů, které studenti musí mít přečteny vždy předem na ten který seminář (níže v rozpisu jsou tyto texty uvedeny u jednotlivých seminářů jako „text k četbě“).

8.2. Filmová pragmatika a sémiopragmatika (Bendová)

text k četbě: Roger Odin: Sémio-pragmatický přístup k dokumentárnímu filmu. Do. Revue pro dokumentární film. 2004, č. 2.

15.2. Studium recepce (Bendová)

text k četbě: Janet Staiger: Mody recepce

22.2. odpadlo pro nemoc

29. 2. Kognitivismus (Bendová)

text k četbě: Alex Neill: Empatie a (filmová) fikce. Iluminace 2007, č. 2.

7.3. seminář (Bendová)

- mluvit budeme o textech Neilla, Staigerové a Odina

14.3. Kulturální studia (Bendová)

text k četbě: John Fiske: Television Culture

21.3. Vizuální studia (Pospiszyl)

text k četbě: Mirzoeff: kap. 6

28.3. Velikonoční pondělí - volno

4.4. Naratologie (Bendová)

text k četbě: Marie-Laure Ryan: Avatars of Story (1. kapitola)

11.4. seminář (Bendová)

- mluvit budeme o textech Ryanové, Mirzoeffa a Fiskeho

18.4. Teorie digitální kultury I: i-, hyper-, a re-mediace audiovizuálního díla (Vojtěchovský)

text k četbě: Bolter a Grusin

25.4 Teorie digitální kultury II (Vojtěchovský)

text k četbě: Matthew Fuller: Behind the Blip: Software as Culture

2.5. Teorie digitální kultury III: digitální umělecké dílo (Pospiszyl)

text k četbě: Lev Manovich: Principy nových médií

9.5. seminář (Bendová)

- mluvit budeme o textech Manoviche, Fullera a Boltera s Grusinem

Doporučená nebo povinná literatura:

povinná literatura:

povinná literatura:

Casetti, Francesco: Filmové teorie 1945-1995. AMU, Praha 2009. (část týkající se látky přednášené v rámci tohoto semestru)

doporučená literatura:

Aitken, Ian: European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction. Indiana University Press 2002.

Andrew, Dudley: The Major Film Theories: An Introduction. Oxford University Press 1976.

Aumont, Jacques ? Marie, Michel: Dictionnaire théorique et critique du cinéma. Armand Colin 2005.

Braudy, Leo ? Cohen, Marshall (eds.): Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Oxford University Press 1998.

Nicholls, Bill (ed.): Movies and Methods, Vol. I. University of California Press 1976.

Nicholls, Bill (ed.): Movies and Methods, Vol. II. University of California Press 1985.

Rosen, Philip (ed.): Narrative, Apparatus, Ideology. Columbia University Press 1986.

Silverman, Kaja: The Subject of Semiotics. Oxford University Press 1983.

Gledhill, Christine ? Williams, Linda: Reinventing Film Studies. Edward Arnold 2000.

Stam, Robert: Film Theory: An Introduction. Blackwell Publishers 2000.

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní zkouška na základě okruhů daných sylabem předmětu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2015/16 a poté 2017/18.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 11. 2017