Dějiny audiovizuálních teorií 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT2 ZK 3 2/T česky letní
Garant předmětu:
Helena BENDOVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Helena BENDOVÁ, Tereza HADRAVOVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Obeznámení s hlavními teoretickými proudy filmové teorie.

Forma studia:

Předmět je realizován formou přednášky.

Předpoklady a další požadavky:

Přednáška je určena pro studenty 2. a 3. ročníku bc studia audioviz. studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu:

Kurz sestává z přednášek proložených během semestru třemi semináři, v jejichž rámci bude přednášená látka demonstrována a společně se studenty podrobněji rozebrána na příkladech konkrétních textů, které studenti musí mít přečteny vždy předem na ten který seminář (níže v rozpisu jsou tyto texty uvedeny u jednotlivých seminářů jako „text k četbě“).

12.2. Úvodní hodina (Hadravová)

základní přehled teorií probíraných v následujících měsících, zdroje, způsob práce, zpětná vazba

19.2. Studium recepce (Hadravová)

text k četbě: Janet Staiger: Mody recepce

26.2. Kognitivismus (Hadravová)

text k četbě: Alex Neill: Empatie a (filmová) fikce. Iluminace 2007, č. 2.

5.3. Empirické studium filmu – současné trendy (Hadravová)

text k četbě: Murray Smith: „The pit of naturalism“. Neuroscience and the naturalized aesthetics of film. Iluminace 23, 2011, č. 4.

12.3. seminář (Hadravová)

19.3. Teorie digitální kultury I: i-, hyper-, a re-mediace audiovizuálního díla (Vojtěchovský)

text k četbě: Bolter a Grusin

26.3. Teorie digitální kultury II (Vojtěchovský)

text k četbě: Matthew Fuller: Behind the Blip: Software as Culture

2.4. Velikonoční pondělí - volno

9.4. Teorie digitální kultury III: digitální umělecké dílo (Pospiszyl)

text k četbě: Lev Manovich: Principy nových médií

16.4. seminář (Hadravová)

23.4. Festival Studies (Slováková)

text k četbě: TBA

30.4 Game Studies (Bendová)

text k četbě: Jos De Mul: The Game of Life

7.5. Vizuální studia (Pospiszyl)

text k četbě: Mirzoeff: kap. 6

14.5. seminář (Hadravová)

Doporučená nebo povinná literatura:

Povinná literatura:

Casetti, Francesco: Filmové teorie 1945-1995. AMU, Praha 2009. (část týkající se látky přednášené v rámci tohoto semestru)

doporučená literatura:

Aitken, Ian: European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction. Indiana University Press 2002.

Andrew, Dudley: The Major Film Theories: An Introduction. Oxford University Press 1976.

Aumont, Jacques ? Marie, Michel: Dictionnaire théorique et critique du cinéma. Armand Colin 2005.

Braudy, Leo ? Cohen, Marshall (eds.): Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Oxford University Press 1998.

Nicholls, Bill (ed.): Movies and Methods, Vol. I. University of California Press 1976.

Nicholls, Bill (ed.): Movies and Methods, Vol. II. University of California Press 1985.

Rosen, Philip (ed.): Narrative, Apparatus, Ideology. Columbia University Press 1986.

Silverman, Kaja: The Subject of Semiotics. Oxford University Press 1983.

Gledhill, Christine ? Williams, Linda: Reinventing Film Studies. Edward Arnold 2000.

Stam, Robert: Film Theory: An Introduction. Blackwell Publishers 2000.

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní zkouška na základě okruhů daných sylabem předmětu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2015/16 a poté 2017/18.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
HADRAVOVÁ T.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Tereza HADRAVOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů: