Dějiny audiovizuálních teorií 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT2 ZK 3 12PS + 12SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen definovat nejvýznamnější aktuální tendence v myšlení o pohyblivém obrazu a vztáhnout je k pohybům a akcentům současné umělecké praxe. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Forma studia

Předmět je realizován formou přednášky a diskusních seminářů

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty 2. a 3. ročníku bc studia audioviz. studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu

Kurz je pokračováním Dějin audiovizuálních teorií 1 a zaměřuje se na postižení pole teoretického uvažování pohyblivého obrazu a jeho kontextů ve 21. století. Spíše než v historizující perspektivě operuje tematicky, s důrazem na aktuální tendence v umění a jejich možné konceptuální rámce (kategorie post-cinematic, post-humanismus, teorie nevypočitatelnosti, afektivita obrazů, intersekcionalita ad.) Kurz se skládá z přednášek, které dané koncepty zmapují a zařadí do soudobého kontextu, představí konkrétní představitele z řad teoretiků/teoretiček a nastíní podoby jejich aplikace v současné umělecké praxi, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika, směr či fenomén nejlépe charakterizuje.

SYLABUS LS 2020

1.17. 2. - Nevypočitatelnost (přednáška - Palo Fabuš)

2. 24. 2. - Nevypočitatelnost, Gregory Chaitin - Limits of Reason (seminář - Palo Fabuš)

Text: Gregory Chaitin, “The Limits of Reason.”

3. 2. 3. Posthumanismus (přednáška - Hana Janečková)

4. 9. 3. Posthumanismus (seminář - Hana Janečková)

Text: Katherine N. Hayles How We Become Posthuman - úvodní kapitola

5. 16. 3. - Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (přednáška - David Kořínek)

6. 23. 3. - Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (seminář - David Kořínek)

Text: Claire Bishop. “Digital Divide.”

https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

7. 30. 3. - Od postkoloniálních studií k dekoloniální praxi (přednáška - Vjera Borozan)

8. 6. 4. - Od postkoloniálních studií k dekoloniální praxi (seminář - Vjera Borozan)

Texty:

Pavel Barša: „Nulový stupeň dekolonizace“

https://artalk.cz/2020/01/20/nulovy-stupen-dekolonizace/

Alexander Kiossev: „Metafora sebekolonizace“

http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/s/sebekolonizace/metafora-sebekolonizace.html

9. 13. 4. - velikonoční pondělí

10. 20. 4. - Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (přednáška - Dita Malečková)

11. 27. 4. - Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (seminář - Dita Malečková)

Text: Gramofon Film Typewriter. Karolinum, Praha 2017 (přesná lokace povinného textu bude upřesněna)

https://monoskop.org/images/7/73/Kittler_Friedrich_Gramophone_Film_Typewriter.pdf

12. 4. 5. - Mark Fisher: Kapitalistický realismus (přednáška - Lukáš Likavčan)

13. 11. 5. - Mark Fisher: Kapitalistický realismus (seminář - Lukáš Likavčan)

Text: Mark Fisher (2010), Kapitalistický realismus, Praha: Rybka Publishers, s. 9-22.

14. 18. 5. - Poněšice - výuka není

Doporučená nebo povinná literatura

Gregg, Melissa a Gregory J. Seigworth (eds.). The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press, 2010.

Kittler, Friedrich. Gramofon. Film. Typewriter. Praha: Karolinum, 2017.

Shaviro, Steven. Post-Cinematic Affect. O-Books, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen ústní zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2019/20.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů