Dějiny audiovizuálních teorií 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT2 ZK 3 12PS + 12SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen definovat nejvýznamnější aktuální tendence v myšlení o pohyblivém obrazu a vztáhnout je k pohybům a akcentům současné umělecké praxe. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Forma studia

Předmět je realizován formou přednášky a diskusních seminářů

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena pro studenty 2. a 3. ročníku bc studia audioviz. studií, ale je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Obsah kurzu

Kurz je pokračováním Dějin audiovizuálních teorií 1 a zaměřuje se na postižení pole teoretického uvažování pohyblivého obrazu a jeho kontextů ve 21. století. Spíše než v historizující perspektivě operuje tematicky, s důrazem na aktuální tendence v umění a jejich možné konceptuální rámce (kategorie post-cinematic, post-humanismus, teorie nevypočitatelnosti, afektivita obrazů, intersekcionalita ad.) Kurz se skládá z přednášek, které dané koncepty zmapují a zařadí do soudobého kontextu, představí konkrétní představitele z řad teoretiků/teoretiček a nastíní podoby jejich aplikace v současné umělecké praxi, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika, směr či fenomén nejlépe charakterizuje.

Výuka probíhá 1x za dva roky - kurz společný pro 1. a 2. ročník studia

Tématické okruhy:

Postmoderna - Derrida a Parergon, posthumanismus

Post cinematic (Ed Atkins, digitální video)

Videohry z různých perspektiv (Lisa Nakamura a feministická intepretace, „Playstation Dreamworld“ - Alfie Bown)

Teorie afektu

Intersekcionalita, nevypočitatelnost

Networks (Post internet, Deleuze)

Rejection of technology a nezápadní perspektivy, F. Fannon, E. Said violence of images (Hana Janečková?)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GREGG, Melissa a SEIGWORTH, Gregory J. eds. The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press, 2010. 416 s. ISBN 978-0822347767.

KITTLER, Friedrich A. Gramofon, film, typewriter. Překlad Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 386 s. 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Limes. ISBN 978-80-246-3204-9.

SHAVIRO, Steven. Post-Cinematic Affect. London: 0 Books, 2010. 200 s. ISBN 978-1846944314.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím v rámci semináře. Účast na těchto seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen ústní zkouškou, která kromě látky probrané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Vypisuje se v roce 2019/20.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů