Dějiny audiovizuálních teorií 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT2 zkouška 3 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz je pokračováním Dějin audiovizuálních teorií 1 a zaměřuje se na postižení pole teoretického uvažování pohyblivého obrazu a jeho kontextů ve 21. století. Spíše než v historizující perspektivě operuje tematicky, s důrazem na aktuální tendence v umění a jejich možné konceptuální rámce (kategorie post-cinematic, post-humanismus, nová média a post-internet, digitální kinematografie, feministická teorie, archeologie médií). Kurz se skládá z přednášek, které dané koncepty zmapují a zařadí do soudobého kontextu, představí konkrétní představitele z řad teoretiků/teoretiček a nastíní podoby jejich aplikace v současné umělecké praxi, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika, směr či fenomén nejlépe charakterizuje.

Výuka probíhá 1x za dva roky.

Výsledky učení

Student bude po absolvování kurzu schopen definovat nejvýznamnější aktuální tendence v myšlení o pohyblivém obrazu a vztáhnout je k pohybům a akcentům současné umělecké praxe. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou pro zápisu do předmětu je absolvování 373DFT1-Dějin audiovizuálních teorií 1

Literatura

BISHOP, Claire. “Digital Divide.” https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

FISHER, Mark. Kapitalistický realismus. Rybka publishersm Praha 2010. ISBN 978-80-87067-69-7

KITTLER, Friedrich A. Gramofon, film, typewriter. Překlad Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 386 s. 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Limes. ISBN 978-80-246-3204-9.

PARIKKA, Jussi. Co je archeologie médií? NAMU, Praha 2022.

SHAVIRO, Steven. Post-Cinematic Affect. London: 0 Books, 2010. 200 s. ISBN 978-1846944314.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím na seminářích. Účast na seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen ústní zkouškou, která kromě látky probírané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Přednáška je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Podmínkou pro zápisu do předmětu je absolvování 373DFT1-Dějin audiovizuálních teorií 1

SYLABUS LS 2022

1. 21. 2. – Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (přednáška - David Kořínek)

2. 28. 2. – Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (seminář - David Kořínek)

Text: Claire Bishop. “Digital Divide.”

https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

3. 7. 3. – Jussi Parikka a archeologie médií (přednáška - Martin Charvát)

https://drive.google.com/file/d/1sWTlXppINrtpZssc0-fKXYTiJcZpnfmh/view?usp=sharing

4. 14. 3. – Jussi Parikka a archeologie médií (seminář - Martin Charvát)

Text: Erkki Huhtamo. „Elephans Photographicus: Media Archaeology and the History of Photography“. In: Nicoletta Leonardi, Simone Natale (eds.). Photography and Other Media in the Nineteenth Century. University Park: Pennsylvania State University Press, 2018, s. 13-33.

https://drive.google.com/file/d/1x5NqqC_HWzdFEszJ3_skRIefit8FtBiI/view?usp=sharing

5. 21. 3. – queer teorie a současné umění (přednáška - Natálie Drtinová)

6. 28. 3. – queer teorie a současné umění (seminář - Natálie Drtinová)

text: Christiane Erharter. „A Collection of Key Queer Moments 2006–2015“. Christiane Erharter et. al. (eds). Pink Labor on Golden Streets. Vienna: Sternberg Press, s.20-29.

https://drive.google.com/file/d/1g_LYq6HW2ce3O_4O80qwjo4XLpyzKi59/view?usp=sharing

+

Ivan Jurica. „Postkoloniálne násilie“.

https://drive.google.com/file/d/1Ji10jTrP49m4L-MqYuGz0qkV4ZPOxMPx/view?usp=sharing

+

Christiane Erharter (kurátorka). Queer Stories. tranzit.sk.

https://drive.google.com/file/d/1JNvupYkokq1wHskYUPNP_A8Yb928keba/view?usp=sharing

7. 4. 4. – Mark Fisher: Kapitalistický realismus (přednáška - Lukáš Likavčan)

8. 11. 4. – Mark Fisher: Kapitalistický realismus (seminář - Lukáš Likavčan)

Text: Mark Fisher. Kapitalistický realismus. Praha: Rybka publishers, 2010. kapitola 1.

https://drive.google.com/file/d/1m-dSL8Q9seIvolzIkrAYu5l6Pxb_qYuI/view?usp=sharing

9. 18. 4. – velikonoční pondělí

10. 25. 4. – Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (přednáška - Palo Fabuš)

11. 2. 5. - Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (seminář - Palo Fabuš)

Text: Gramofon Film Typewriter. Karolinum, Praha 2017 (úvod)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů