Dějiny audiovizuálních teorií 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DFT2 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování kurzu schopen definovat nejvýznamnější aktuální tendence v myšlení o pohyblivém obrazu a vztáhnout je k pohybům a akcentům současné umělecké praxe. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat v souvislosti společenského a politického kontextu. V neposlední řadě bude schopen promyšleněji uchopit a konceptualizovat vlastní uměleckou tvorbu.

Forma studia

Předmět je realizován formou přednášky a diskusních seminářů

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou pro zápisu do předmětu je absolvování 373DFT1-Dějin audiovizuálních teorií 1

Obsah kurzu

Kurz je pokračováním Dějin audiovizuálních teorií 1 a zaměřuje se na postižení pole teoretického uvažování pohyblivého obrazu a jeho kontextů ve 21. století. Spíše než v historizující perspektivě operuje tematicky, s důrazem na aktuální tendence v umění a jejich možné konceptuální rámce (kategorie post-cinematic, post-humanismus, nová média a post-internet, digitální kinematografie, feministická teorie, archeologie médií). Kurz se skládá z přednášek, které dané koncepty zmapují a zařadí do soudobého kontextu, představí konkrétní představitele z řad teoretiků/teoretiček a nastíní podoby jejich aplikace v současné umělecké praxi, a seminářů, které vychází z close reading vybraného textu či audiovizuálního materiálu, který daného teoretika, směr či fenomén nejlépe charakterizuje.

Výuka probíhá 1x za dva roky.

Doporučená nebo povinná literatura

BISHOP, Claire. “Digital Divide.” https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

FISHER, Mark. Kapitalistický realismus. Rybka publishersm Praha 2010. ISBN 978-80-87067-69-7

KITTLER, Friedrich A. Gramofon, film, typewriter. Překlad Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 386 s. 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Limes. ISBN 978-80-246-3204-9.

PARIKKA, Jussi. Co je archeologie médií? NAMU, Praha 2022.

SHAVIRO, Steven. Post-Cinematic Affect. London: 0 Books, 2010. 200 s. ISBN 978-1846944314.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti dostávají ke každé přednášce texty či audiovizuální materiály k domácímu prostudování a následně je diskutují s vyučujícím na seminářích. Účast na seminářích je povinná, s maximálním počtem 2 absencí za semestr. Kurz je uzavřen ústní zkouškou, která kromě látky probírané na přednáškách ověřuje i znalost zadaných textů.

Poznámka

Předmět se koná vždy jednou za dva roky. Přednáška je otevřena i zájemcům z jiných kateder.

Podmínkou pro zápisu do předmětu je absolvování 373DFT1-Dějin audiovizuálních teorií 1

SYLABUS LS 2022

1. 21. 2. – Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (přednáška - David Kořínek)

2. 28. 2. – Post-internet, “Digital Divide” Claire Bishop a texty, co na to navazovaly (seminář - David Kořínek)

Text: Claire Bishop. “Digital Divide.”

https://www.artforum.com/print/201207/digital-divide-contemporary-art-and-new-media-31944

3. 7. 3. – Jussi Parikka a archeologie médií (přednáška - Martin Charvát)

https://drive.google.com/file/d/1sWTlXppINrtpZssc0-fKXYTiJcZpnfmh/view?usp=sharing

4. 14. 3. – Jussi Parikka a archeologie médií (seminář - Martin Charvát)

Text: Erkki Huhtamo. „Elephans Photographicus: Media Archaeology and the History of Photography“. In: Nicoletta Leonardi, Simone Natale (eds.). Photography and Other Media in the Nineteenth Century. University Park: Pennsylvania State University Press, 2018, s. 13-33.

https://drive.google.com/file/d/1x5NqqC_HWzdFEszJ3_skRIefit8FtBiI/view?usp=sharing

5. 21. 3. – queer teorie a současné umění (přednáška - Natálie Drtinová)

6. 28. 3. – queer teorie a současné umění (seminář - Natálie Drtinová)

text: Christiane Erharter. „A Collection of Key Queer Moments 2006–2015“. Christiane Erharter et. al. (eds). Pink Labor on Golden Streets. Vienna: Sternberg Press, s.20-29.

https://drive.google.com/file/d/1g_LYq6HW2ce3O_4O80qwjo4XLpyzKi59/view?usp=sharing

+

Ivan Jurica. „Postkoloniálne násilie“.

https://drive.google.com/file/d/1Ji10jTrP49m4L-MqYuGz0qkV4ZPOxMPx/view?usp=sharing

+

Christiane Erharter (kurátorka). Queer Stories. tranzit.sk.

https://drive.google.com/file/d/1JNvupYkokq1wHskYUPNP_A8Yb928keba/view?usp=sharing

7. 4. 4. – Mark Fisher: Kapitalistický realismus (přednáška - Lukáš Likavčan)

8. 11. 4. – Mark Fisher: Kapitalistický realismus (seminář - Lukáš Likavčan)

Text: Mark Fisher. Kapitalistický realismus. Praha: Rybka publishers, 2010. kapitola 1.

https://drive.google.com/file/d/1m-dSL8Q9seIvolzIkrAYu5l6Pxb_qYuI/view?usp=sharing

9. 18. 4. – velikonoční pondělí

10. 25. 4. – Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (přednáška - Palo Fabuš)

11. 2. 5. - Friedrich Kittler, mediální teorie a její současné podoby (seminář - Palo Fabuš)

Text: Gramofon Film Typewriter. Karolinum, Praha 2017 (úvod)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů