Volná práce ve veřejném prostoru 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VP1 zápočet 5 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 70 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 33 až 58 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Cílem předmětu je iniciovat samostatnou práci studentů a studentek mimo rámec školy, rozvoj schopnosti zapojení se do uměleckého provozu (např. na zákaldě open-callů), komunikaci uměleckých záměrů navenek, spolupráci s kurátory a dramaturgy či galeriemi. Výstavní záměr lze kdykoliv konzultovat s pedagogem předmětu, který také průběžně rozesílá informace o aktuálních výstavních příležitostech.

Výsledky učení

Veřejná prezentace vlastní tvorby mimo prostory školy – např. formou výstavy, performance, a pod. Předmět umožňuje atestaci za autorské projekty, které student vytvoří mimo povinností uložených klauzurní zkouškou. Studenti/ky se naučí samostatně profesionálně prezentovat své práce mimo kontext školy.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Veřejnou prezentaci je nutné doložit textovým resumé o rozsahu 1 normostrany a další dokumentací, případně tiskovou zprávou, fotografiemi, videozáznamem nebo odkazem na URL.

Předmět lze splnit kdykoliv během studia. Atestaci nelze udělit za projekci filmu na festivalu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů