Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_2021 – 2. ročník

Studijní obor: neurčen
Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Audiovizuální studia
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Absolventský projekt
 
373APRO1 Z 5 100CS 373APRO2 ZK 10 200CS
Avantgardní a experimentální film 2 373FAE2 ZK 3 4PT
Dějiny audiovizuálních teorií 2 373DFT2 ZK 3 14PS + 14SS
Dílna
 
373DIL9 Z 3 4DT 373DIL0 Z 3 4DT
Diplomový seminář Mg 373DSM Z 3 2ST
Konzultační dílna CAS 2 373KD2 Z 1 12DS 373KD2 Z 1 12DS
Myšlení a média 2
 
373MM2 ZK 2 2ST Předmět není vypsán
Pedagogická praxe CAS MG
 
373PPMG Z 4 100P Předmět není vypsán 373PPMG Z 4 100P Předmět není vypsán
Profesní rozvoj
 
373PR2 Z 3 48SS
Umělecký výzkum
 
373UV ZK 5 24SS+26CS
Volná práce ve veřejném prostoru
 
373VP2 Z 5 30DS+70P
Závěrečné soustředění v Poněšicích
 
373ZAS5 Z 3 30DS
Minimální počet kreditů za semestr 13 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Teorie audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Praxe audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Praxe audiovize - Mgr - CAS [373PVMP]

PVB Magistr 2021

Teorie audiovize - Mgr - CAS [373PVMT]

PVB Magistr 2021

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Blok technických cvičení 7 (373BTCV7) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 8 (373BTCV8) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (373KLZK3) PZ Absolventským výkonem
Dílna 8 (373DIL8) PZ Absolventským výkonem
Dílna 9 (373DIL9) PZ Absolventským výkonem
Dílna 10 (373DIL0) PZ Absolventským výkonem
Seminář kritiky a stylistiky (373SKS) ZT Diplomovou prací
Diplomový seminář Mg (373DSM) ZT Diplomovou prací
Dílna 7 (373DIL7) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 1 (373APRO1) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 2 (373APRO2) PZ Absolventským výkonem
Umělecký výzkum (373UV) PZ Absolventským výkonem
Avantgardní a experimentální film 2 (373FAE2) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373MDAVT)
Dějiny audiovizuálních teorií 2 (373DFT2) ZT
Imaginární světy 2 (373IS2) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373MTAVT)
Myšlení a média 2 (373MM2) ZT
Sound Studies (373SS) ZT