Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_2021 – 2. ročník

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Absolventský projekt 2 373APRO2 ZK 10 200CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 10
Povinné předměty
Absolventský projekt 1 373APRO1 Z 5 100CS
Audiovizuální seminář 373AS9 Z 1 2ST 373AS10 Z 1 2ST
Avantgardní a experimentální film 2 373FAE2 ZK 3 4PT
Dílna 373DL9 Z 4 4DT 373DL0 Z 4 4DT
Diplomový seminář Mg 373DSM1 Z 1 2SO 373DSM2 Z 2 2ST
Myšlení a média 2 373MM2 ZK 2 2ST
Příprava teoretické diplomové práce 373PTDP Z 5 150S
Semestrální dílo 373SD5 Z 4 100CS
Sound Studies 373SS Z 2 2ST
Umělecký výzkum 373UMV ZK 3 2ST
Volná práce ve veřejném prostoru 1 373VP1 Z 5 30DS+70P 373VP1 Z 5 30DS+70P
Závěrečné soustředění v Poněšicích 373ZAS5 Z 3 30DS
Minimální počet kreditů za semestr 18 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Teorie audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Praxe audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly CAS
Volitelné předměty - doporučené pro CAS
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Praxe audiovize - Mgr - CAS [373PVMP]

PVB Magistr 2021

① Teorie audiovize - Mgr - CAS [373PVMT]

PVB Magistr 2021

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Blok technických cvičení 7 (373BTCV7) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 8 (373BTCV8) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (373KLZK3) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 1 (373APRO1) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 2 (373APRO2) PZ Absolventským výkonem
Dílna 7 (373DL7) PZ Absolventským výkonem
Dílna 8 (373DL8) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář Mg 1 (373DSM1) ZT Diplomovou prací
Diplomový seminář Mg 2 (373DSM2) ZT Diplomovou prací
Dílna 9 (373DL9) PZ Absolventským výkonem
Dílna 10 (373DL0) PZ Absolventským výkonem
Avantgardní a experimentální film 2 (373FAE2) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373MDAVT)
Dějiny audiovizuálních teorií 2 (373DFT2) ZT
Myšlení a média 2 (373MM2) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373MTAVT)
Sound Studies (373SS) ZT