Praxe audiovize - Mgr - CAS

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1 česky Z 1 25CS letní
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2 česky Z 1 25CS letní
373ECAP Ephemerals - Contemporary Art Practices & their Documentation anglicky Z 2 2ST zimní
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T zimní
101KPEA2 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2 česky
09:00–10:30
Učebna KS 1022 Gotická věž
ZK 3 2T letní
373KOD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 12DS zimní i letní
373KDAP2 Konzultační dílna audiovizuální postprodukce 2 česky Po
09:30–11:00
Učebna CAS 428
Z 1 12SS letní
373PEPM Pedagogická praxe CAS MG česky Z 2 50P zimní i letní
373PRAX Praxe v AV instituci česky Z 1 30S zimní i letní
373VR1 Virtuální realita 1 česky Z 2 4DO zimní
373VR2 Virtuální realita 2
 
česky ZK 2 4DO letní Předmět není vypsán
312VPH Vývoj počítačových her česky
09:00–12:20
MFF UK-S3
ZK 6 46PS+90CS letní