Pedagogická praxe CAS MG

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PEPM zápočet 2 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 10 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej VAVREČKA

Obsah

Předmět je určen ke získání elementárních pedagogických dovedností během magisterského studia. V rámci předmětu studenti a studentky samostatně připraví sylabus a realizují přednášku, nebo workshop, například formou modulové výuky, nebo v rámci působení v jiné instituci.

Výsledky učení

Studenti a studentky samostatně dokáží připravit a realizovat teroetickou přednášku, nebo praktický výukový modul.

Předpoklady a další požadavky

Předmět 373PEPM může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 373PPMG

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Atestaci lze udělit za předložený sylabus a osnovu realizované přednášky, nebo praktického modulu.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoliv během studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů