Pedagogická praxe CAS MG

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PEPM zápočet 2 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 10 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V průběhu magisterského studia musí studenti/ky prokázat, že mají kromě uměleckých, také pedagogické schopnosti.

Předmět podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností, reprezentuje prostor pro atestaci pedagogické asistence studentů/ek – např. ve formě modulu na FAMU, workshopu v jiné instituci atd.

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia. Vyžaduje souhlas vedoucího katedry, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) a podpořen odkazem na www stránky.

Výsledky učení

Cílem předmětu je vytvořit prostor pro získání základních pedagogických zkušeností studentů v oboru. Studenti/ky mají dovednosti a znalosti, které mohou sdílet se studenty/studentkami vlastní katedry, jiných kateder FAMU a AMU nebo navenek formou dílen a přednášek nebo i technickou asistencí s projekty.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí dílčí látky a její pochopení v celkových souvislostech, rétorické schopnosti.

Literatura

Literatura dle povahy konkrétní pedagogické praxe.

Hodnoticí metody a kritéria

Výstupem je zpráva z praxe (min. 1 strana A4)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů