Cvičení z audiovizuální techniky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373CAT1 zápočet 1 25 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 6 až 11 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti a studentky v rámci předmětu formou autorské spolupráce realizují významnou část školního díla jiného tvůrce – například jako členové štábu, spolupracují na zvukové, obrazové, či jiné výtvarné podobě díla, a pod. Možnosti atestace je doporučeno předem prodiskutovat s garantem předmětu.

Výsledky učení

Cílem předmětu je získání zkušeností týmové práce při tvorbě audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem je předložení textové zprávy o rozsahu 1 normostrany shrnující přínos studenta či studentky pro dílo, vyjádření časové investice a rozashu spolupráce. Atestaci lze udělit pouze za významný autorský vklad do díla jiného tvůrce či tvůrkyně, např. za kameru, zvukový design, scénografii, výtvarné řešení, animaci, vývoj software, 3D modelování a pod. Atestaci lze udělit v každém ročníku pouze 1x. Atestaci nelze udělit za asistentskou praxi (např. asistent kamery, režie, produkce, skript, a pod.).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů