Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KPEA2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

Prakticky orientovaná výuka kompozičních dovedností v prostředí současných hudebních technologií je zaměřená především na digitální transformaci zvuku, ovládání virtuálních hudebních nástrojů, základní koncepty interakce hudebníka a technologií a mix zvuku v prostředí DAW. Seznamování s digitální nástroji pro tvarování zvuku slouží k rozvíjení kompoziční představivosti a dovedností v situacích, kdy zdrojem hudebního zvuku není akustický zdroj signálu.

Výsledky učení

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat ve druhém nebo třetím roce studia. Student se seznámí se základními tvůrčími paradigmaty v oblasti akustických umění (konkrétní hudba, elektronische Musik, ambientní hudba, live electronics, soundscape, radioart ad.) a vytvoří vlastní krátké kompozice vycházející z nově nabytých vědomostí a dovedností.

Předpoklady a další požadavky

Základní informační gramotnost, orientace s aktuálními OS.

Literatura

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: reading in modern music. New York / London: Continuum, c2004. xvii, 454 s. ISBN 0-8264-1615-2.

MARGOLIS, M.: Arduino Cookbook. 2. vyd. Sebastopol: O’Reily. 2012.

GIBSON, D.: The Art of Mixing: 2nd Edition, Vallejo: Mix Books, 2005. 344 stran. ISBN 978-1931140454.

SYROVÝ, Václav. Technické základy elektroakustické hudby. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxvii, 480 stran. ISBN 978-0-19-537324-0.

HOLMES, Thom. Electronic and Experimental Music: technology, music, and culture. 4th. New York: Routledge, 2012. xxii, 544s. ISBN 978-0-415-89636-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledky práce, účast a aktivita při cvičeních.

Webová stránka předmětu

www.cycling74.com

Poznámka

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Software: AVID Pro Tools , Ableton LIVE, Reaper, Cycling 74 – MAX

Hardware: APPLE MACINTOSH, ARDUINO.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 1022
Učebna KS 1022 Gotická věž

(Lichenštejnský palác)
TROJAN J.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Jan TROJAN Učebna KS 1022 Gotická věž
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů