Konzultační dílna audiovizuální postprodukce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KDAP2 zápočet 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Konzultační dílna audiovizuální postprodukce je seminář určený ke konzultaci realizace ročníkových prací filmové povahy určených pro kino. V semináři jsou konzultovány praktické otázky různých fází vývoje a realizace filmu, jako jsou příprava scénáře a organizace natáčení, natáčecí plán, příprava na snímání zvuku, organizace projektu pro střih a postprodukci, příprava na mix zvuku a delivery projektu pro distribuci. Seminář je doporučený pro všechny studenty a studentky, kteří v daném roce realizují filmové dílo, zejména pro nižší ročníky. V rámci semináře je doporučeno konzultovat po praktické a realizační stránce i práci, která je jinak vedena v rámci dílny jako ročníková práce.

Výsledky učení

Cílem předmětu je porozumění a osvojení si profesních standardů při realizaci audiovizuálního díla.

Předpoklady a další požadavky

Projekt připravený k realizaci ve stádiu dokončené koncepční přípravy, nebo hotového scénáře.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná konzultace, dokončení projektu v daném akademickém roce.

Poznámka

Seminář se koná nepravidelně dle dispozic vyučujících.

Info (odkazy, knihy, texty) k predmet naleznete zde:

https://docs.google.com/document/d/1Ey3F_dYT5u-W66CVd8QgE7OcpUwPSlCYPDQUJJ7anI0/edit

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů