Avantgardní a experimentální film 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FAE2 zkouška 3 4 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz poskytuje obecný historický exkurz do experimentálního filmu mezi americkým undergroundem a koncem 90. let v Evropě. Každá z přednášek představuje jedno historicky ohraničené období skrze postavy klíčových tvůrců a filmů. První část kurzu se zabývá různými polohami raného amerického experimentálního filmu a dále jeho strukturální, abstraktní a kolážovou podobou v letech 70. V druhé části se kurz věnuje významným evropským historickým trendům, jako je strukturální film, expanded cinema, Vídeňská formální škola a jejich pokračování v tvorbě autorů 80. let. Zvláštní kapitoly jsou věnovány experimentálnímu filmu střední a východní Evropy.

Výuka probíhá jednou za dva roky.

Tématické okruhy: Americký film I. (50. - 60. léta); Americký film II. (strukturální film); EXPRMNTL Festival Knokke-le Zoute; Britský film 60. - 70. let; London Filmmakers’ Cooperative; Expanded cinema – Expanze filmu za hranice plátna a kontexty mimo prostor kina; Cinema of Transgression;

Akcionismus a vídeňská škola formálního filmu; Archivní obrat; Německý experimentální film; Lodžská dílna filmové formy; Béla Balázs Studio; Český amatérský, experimentální a undergroundový film

Výsledky učení

Absolventi kurzu získají přehled o historickém vývoj světového a českého experimentálního filmu od 50. do 90. let. Přehled o základních dílech, institucích, osobnostech a myšlenkových směrech experimentální kinematografie a její návaznosti na související oblasti výtvarného umění.

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno absolvování předmětu Avantgardní a experimentální film 1

Literatura

SITNEY, P. Adams. Visionary film: the American avant-garde, 1943-2000. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. 480 s. ISBN 978-0195148862.

REES, A. L. A History of Experimental Film and Video. London: BFI Publishing, 1999. 256 s. ISBN 9780851706849.

BARDON, Xavier Garcia. EXPRMNTL: an Expanded Festival. Programming and Polemics at EXPRMNTL 4, Knokke-le-Zoute, 1967. In: Cinema Comparat/ive Cinema. I/2 2013. 53 - 64 s.

REES, A. L. ed. Expanded Cinema, Art, Performance, Film. London: BFI, 2011. 320 s. ISBN 978-1854379740.

GIDAL, Peter ed. Structural Film Anthology. London: BFI 1976. 140 s. ISBN 978-0851700533.

YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema. Boston: E.P. Dutton, 1970. 432 s. ISBN 978-0525472636.

EXPORT, Valie. Expanded Cinema as Expanded Reality. In: Senses of Cinema 28/2003.

PFEFFER, Susanne ed. You Killed Me First – The Cinema of Transgression. Köln: Walther König, 2012. 176 s. ISBN 978-3863351571.

KUBELKA, Peter a MAZANEC, Martin, ed. Peter Kubelka. 1st ed. Olomouc: Pastiche Filmz, 2008. 143 s. PAF. ISBN 978-80-254-4218-0.

CLARK, George. Arnold, Brehm, Deutsch and Tscherkassky: Four Contemporary Austrian Avant-garde Filmmakers. In: Senses Of Cinema. Issue 28. 2003.

GUNNING, Tom. From Fossils of Time to a Cinematic Genesis. Gustav Deutschs Film ist. Gustav Deutsch, Filmmuseum / Synema Publications, 2009.

HORWATH, Alexander. Singing in the Rain – Supercinematography by Peter Tscherkassky. In: Senses Of Cinema, 2003.

BLAŽÍČEK, Martin. Martin Arnold – Profil. In: Cinepur, 68/2010.

NOLL BRINCKMANN, Christine. Collective Movements and Solitary Thrusts: German Experimental Film 1920-1990. In: Millennium Film Journal, 30/31 1997.

FISCHLI, Bruno a FERBER, Carola eds. The German Experimental Film of The 1990s. München: Goethe Institut, 1996. 103 s.

FURUHATA, Yuriko. Filmmaking in the Season of Image Politics. Durham: Duke University Press, 2013. 280 s.

KLUCZYNSKI, Ryszard, W. Four chapters from the History of Polish avantgarde film.

HORTON, Andrew, J. Avant-garde film and video in Poland. CE Review.

NEMES, Gyula. Studio Bély Balázse. Disertační práce. Praha: FAMU, 2014.

KERBACHOVÁ, Bohdana. Počátky českého videoartu. In: Iluminace 2/2006.

Aktuální seznam literatury k jednotlivým tématům je na https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1seKJyTQ0tbH6_9hCiHiOCouPm_jmmq6R

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka se seznámí s promítanými filmy a relevantní literaturou a bude schopen/a pojmenovat a kontextualizovat základní tvůrčí koncepce období meziválečné filmové avantgardy v přednášeném rozsahu. Znalosti ověří písmený test.

Webová stránka předmětu

https://drive.google.com/drive/folders/1seKJyTQ0tbH6_9hCiHiOCouPm_jmmq6R?usp=sharing

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů