Avantgardní a experimentální film 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FAE2 ZK 3 4PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventi kurzu získají přehled o historickém vývoj světového a českého experimentálního filmu od 50. do 90. let. Přehled o základních dílech, osobnostech a myšlenkových směrech experimentální kinematografie a její návaznosti na související oblasti výtvarného umění.

Forma studia

Přednáška s projekcí.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Kurz poskytuje obecný historický exkurz do experimentálního filmu mezi americkým undergroundem a koncem 90. let v Evropě.

Každá z přednášek představuje jedno historicky ohraničené období skrze postavy klíčových tvůrců a filmů. První část kurzu se zabývá různými polohami raného amerického experimentálního filmu a dále jeho strukturální, abstraktní a kolážovou podobou v letech 70. V druhé části se kurz věnuje významným evropským historickým trendům, jako je strukturální film, expanded cinema, Vídeňská formální škola a jejich pokračování v tvorbě autorů 80. let. Zvláštní kapitoly jsou věnovány experimentálnímu filmu střední a východní Evropy.

Výuka probíhá jednou za dva roky - kurz je společný pro 1. a 2. ročník studia.

Podrobný sylabus:

https://docs.google.com/document/d/10g5C1mBcFk7azWEtksZKHYvOcs_yiJfWB_Z-woPhiOE/edit?usp=sharing

Doporučená nebo povinná literatura

Podrobný přehled filmů a literatury je na https://docs.google.com/document/d/10g5C1mBcFk7azWEtksZKHYvOcs_yiJfWB_Z-woPhiOE/edit?usp=sharing.

SITNEY, P. Adams. Visionary film: the American avant-garde, 1943-2000. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. 480 s. ISBN 978-0195148862.

REES, A. L. A History of Experimental Film and Video. London: BFI Publishing, 1999. 256 s. ISBN 9780851706849.

BARDON, Xavier Garcia. EXPRMNTL: an Expanded Festival. Programming and Polemics at EXPRMNTL 4, Knokke-le-Zoute, 1967. In: Cinema Comparat/ive Cinema. I/2 2013. 53 - 64 s.

REES, A. L. ed. Expanded Cinema, Art, Performance, Film. London: BFI, 2011. 320 s. ISBN 978-1854379740.

GIDAL, Peter ed. Structural Film Anthology. London: BFI 1976. 140 s. ISBN 978-0851700533.

YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema. Boston: E.P. Dutton, 1970. 432 s. ISBN 978-0525472636.

EXPORT, Valie. Expanded Cinema as Expanded Reality. In: Senses of Cinema 28/2003.

PFEFFER, Susanne ed. You Killed Me First – The Cinema of Transgression. Köln: Walther König, 2012. 176 s. ISBN 978-3863351571.

KUBELKA, Peter a MAZANEC, Martin, ed. Peter Kubelka. 1st ed. Olomouc: Pastiche Filmz, 2008. 143 s. PAF. ISBN 978-80-254-4218-0.

CLARK, George. Arnold, Brehm, Deutsch and Tscherkassky: Four Contemporary Austrian Avant-garde Filmmakers. In: Senses Of Cinema. Issue 28. 2003.

GUNNING, Tom. From Fossils of Time to a Cinematic Genesis. Gustav Deutschs Film ist. Gustav Deutsch, Filmmuseum / Synema Publications, 2009.

HORWATH, Alexander. Singing in the Rain – Supercinematography by Peter Tscherkassky. In: Senses Of Cinema, 2003.

BLAŽÍČEK, Martin. Martin Arnold – Profil. In: Cinepur, 68/2010.

NOLL BRINCKMANN, Christine. Collective Movements and Solitary Thrusts: German Experimental Film 1920-1990. In: Millennium Film Journal, 30/31 1997.

FISCHLI, Bruno a FERBER, Carola eds. The German Experimental Film of The 1990s. München: Goethe Institut, 1996. 103 s.

FURUHATA, Yuriko. Filmmaking in the Season of Image Politics. Durham: Duke University Press, 2013. 280 s.

KLUCZYNSKI, Ryszard, W. Four chapters from the History of Polish avantgarde film.

HORTON, Andrew, J. Avant-garde film and video in Poland. CE Review.

NEMES, Gyula. Studio Bély Balázse. Disertační práce. Praha: FAMU, 2014.

KERBACHOVÁ, Bohdana. Počátky českého videoartu. In: Illuminace 2/2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná práce (rešerše) v rozsahu 2 normostrany, ústní zkouška. Student/ka se seznámí s promítanými filmy a relevantní literaturou a bude schopen/a pojmenovat a kontextualizovat základní tvůrčí koncepce období meziválečné filmové avantgardy v přednášeném rozsahu.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů