Absolventský projekt 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APRO2 zkouška 10 200 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 100 až 150 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Georgy BAGDASAROV, Martin BLAŽÍČEK, Marie LUKÁČOVÁ

Obsah

Dílo prokazuje pokročilé schopnosti autorského vyjádření a schopnosti propojení koncepčního uvažování o tématu s tvůrčími řemeslnými postupy.

Výsledky učení

Audiovizuálního dílo, nebo dílo, které nad audiovizuálním dílem tvoří intermediální nadstavbu. Zpravidla má formu videa, nebo performance, či instalace s využitím audiovizuálních prvků. Délka díla je 15-20 min., na doporučení vedoucí/ho práce může být kratší v odůvodněných případech, pokud například zahrnuje nadstandardně náročné tvůrčí postupy, nebo pokud je složeno z více součástí realizovaných v různých médiích. Pokud dílo nemá těžiště v médiu pohyblivého obrazu, musí svým rozsahem, náročností a komplexností provedení odpovídat audiovizuálním dílu v uvedené délce. Dílo realizují absolventi a absolventky samostatně, pokud proces zahrnuje realizační tým, musí v něm působit v režijní pozici.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

dle zaměření závěrečné práce

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžná konzultace během roku v rámci dílny a s vedoucím práce. Závěrečné obhajoba zahrnující písmenou autorskou explikaci. Komisionální hodnocení. Úspěšná obhajoba díla je podmínkou státní závěrečné zkoušky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů