Absolventský projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APRO2 ZK 10 200CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pod pedagogickým vedením vytvoření hlavního audiovizuálního díla pomocí uměleckého média vlastního výběru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Student/ka pod pedagogickým vedením vytvoří relevantní dílo a k němu další potřebné náležitosti, které jsou následně předmětem obhajoby u závěrečných zkoušek. Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským teoretickým projektem.

Součástí kurzu jsou průběžné seminární konzultace se závěrečným kolokviálním zhodnocením.

Doporučená nebo povinná literatura

Vedoucí práce doporučuje studijní literaturu dle povahy projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření hlavního audiovizuálního díla pomocí uměleckého média vlastního výběru. Hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů