Absolventský projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APRO2 zkouška 10 200 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 100 až 150 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studenti a studentky na absolventském projektu pracují v průběhu závěrečného ročníku studia pod vedením pedagoga, nebo pedagožky dílny. Dílo může být v libovolném médiu, je určeno pro projekci v kinosále, uvedení v galerii, nebo má charakter performance. Má zpravidla audiovizuální formu a svým rozsahem a propracováním odpovídá záverečnému ročníku studia. Od závěrečného díla je očekávána vyšší formální i myšlenková komplexnost, vhodně zvolené a konceptualizované téma, řemeslné zvládnutí a schopnost jej adekvátní formou představit. Součástí díla je jeho povinná dokumentace odevzdaná do archivu katedry.

Výsledky učení

Absolventským projektem je samostatně vytvořené audiovizální dílo pod pedagogickým vedením dílny.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Dílo musí svým rozsahem a relevancí odpovídat obvyklému pojetí závěrečné práce v rámci oboru. Hodnocení díla probíhá formou dialogu na prací.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů