Blok technických cvičení 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV8 zápočet 3 5 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 23 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Obsah

ZVUK - vícekanálový zvuk

Nahrávání vícekanálového zvuku: studenti/ky se naučí jak nahrávat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk), který budou používat ve svých imerzivních projektech.

střih vícekanálového zvuku: studenti/ky se naučí stříhat a dále postprodukovat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk) a také jak využít jednokanálové zvukové nahrávky v imerzivních zvukových prostředích a instalacích. Naučí se, jak vytvořit imerzivní prostředí a specifické kvality zvukového prostředí. Studenti/ky jsou provedeni problematikou užití pevně předdefinovaných vs. interaktivních zvuků.

ONLINE DÍLO

Interaktivita v internetovém prohlížeči: studenti/ky použijí existující software (Klynt, Pageflow, Scalar, Korsakow) k tvorbě krátkého online interaktivního videa. V díle užijí buď své vlastní anebo apropriované zvuky a videa, která se budou vztahovat k tématu, jež si sami zvolí.

Technické vedení projektů - zajišťují různí pedagogové. Výsledky Bloku technických cvičení 7 a 8 se mohou stát součástí klauzurní práce pro 4. ročník anebo mohou sloužit k vytvoření samostatného nezávislého díla. Lekce jsou věnovány vývoji individuálních studentských projektů, na jejichž vývoj jsou použity zmíněné nástroje a techniky.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámení se se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, především na poli rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií. Magisterské bloky technických cvičení jsou navžené tak, aby rozšiřovaly práce studentů za hranice jednokanálové prezentace směrem k prezentaci v rámci instalace na více plátnech anebo směrem k interaktivnímu internetovému dílu prezentovanému na mobilních zařízeních anebo na ploše počítačového rozhraní.

Předpoklady a další požadavky

U jednotlivých modulů jsou určeny prerekvizity a návaznosti (viz stránka předmětu).

Literatura

Studijní opora 8 Bloku technického cvičení CAS 8: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_8_bloku_technickeho_cviceni_cas_8

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech cvičeních. Splnění zadaného praktického úkolu.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost
()
BLAŽÍČEK M.
14:30–17:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:30–17:30 Martin BLAŽÍČEK
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů