Blok technických cvičení 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV8 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, především na poli rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií. Magisterské bloky technických cvičení jsou navžené tak, aby rozšiřovaly práce studentů za hranice jednokanálové prezentace směrem k prezentaci v rámci instalace na více plátnech anebo směrem k interaktivnímu internetovému dílu prezentovanému na mobilních zařízeních anebo na ploše počítačového rozhraní.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

ZVUK - vícekanálový zvuk

Nahrávání vícekanálového zvuku: studenti/ky se naučí jak nahrávat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk), který budou používat ve svých imerzivních projektech.

střih vícekanálového zvuku: studenti/ky se naučí stříhat a dále postprodukovat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk) a také jak využít jednokanálové zvukové nahrávky v imerzivních zvukových prostředích a instalacích. Naučí se, jak vytvořit imerzivní prostředí a specifické kvality zvukového prostředí. Studenti/ky jsou provedeni problematikou užití pevně předdefinovaných vs. interaktivních zvuků.

ONLINE DÍLO

Interaktivita v internetovém prohlížeči: studenti/ky použijí existující software (Klynt, Pageflow, Scalar, Korsakow) k tvorbě krátkého online interaktivního videa. V díle užijí buď své vlastní anebo apropriované zvuky a videa, která se budou vztahovat k tématu, jež si sami zvolí.

Technické vedení projektů - zajišťují různí pedagogové. Výsledky Bloku technických cvičení 7 a 8 se mohou stát součástí klauzurní práce pro 4. ročník anebo mohou sloužit k vytvoření samostatného nezávislého díla. Lekce jsou věnovány vývoji individuálních studentských projektů, na jejichž vývoj jsou použity zmíněné nástroje a techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 8 Bloku technického cvičení CAS 8: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_8_bloku_technickeho_cviceni_cas_8

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech cvičeních. Splnění zadaného praktického úkolu.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů