Blok technických cvičení 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV8 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 3. ročníku.

Obsah kurzu

4Cílem předmětu je seznámení se se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, především na poli rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií. Magisterské bloky technických cvičení jsou navžené tak, aby rozšiřovaly práce studentů za hranice jednokanálové prezentace směrem k prezentaci v rámci instalace na více plátnech anebo směrem k interaktivnímu internetovému dílu prezentovanému na mobilních zařízeních anebo na ploše počítačového rozhraní.

ZVUK - Eric Rosenzveig

vícekanálový zvuk

nahrávání vícekanálového zvuku, 1 lekce:

Studenti/ky se naučí jak nahrávat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk), který budou používat ve svých imerzivních projektech.

střih vícekanálového zvuku, 3 lekce:

Studenti/ky se naučí stříhat a dále postprodukovat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk) a také jak využít jednokanálové zvukové nahrávky v imerzivních zvukových prostředích a instalacích. Naučí se jak vytvořit imerzivní prostředí a specifické kvality zvukového prostředí. Studenti jsou provedeni problematikou užití pevně předdefinovaných vs. interaktivních zvuků.

ONLINE DÍLO - Eric Rosenzveig

  1. interaktivita v internetovém prohlížeči, 4 lekce

Studenti/ky použijí existující software (Klynt, Pageflow, Scalar, Korsakow) ke tvorbě krátkého online interaktivního videa. V dílu užijí bud svá vlastní anebo apropriovaná zvuky a videa, která se budou vztahovat tématu, jež si sami zvolí.

Technické vedení projektů, 3 lekce (různí pedagogové): Výsledky Bloku technických cvičení 7 a 8 se mohou stát součástí klauzurní práce pro 4. ročník anebo se mohou použít k vytvoření samostatného nezávislého díla. Lekce jsou věnovány vývoji individuálních studentských projektů, v jejichž rámci jsou užity zmíněné nástroje a techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
VAVREČKA O.
14:30–18:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:30–18:35 Ondřej VAVREČKA Učebna CAS 428
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů