Blok technických cvičení 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV8 Z 3 5 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 23 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, především na poli rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií. Magisterské bloky technických cvičení jsou navžené tak, aby rozšiřovaly práce studentů za hranice jednokanálové prezentace směrem k prezentaci v rámci instalace na více plátnech anebo směrem k interaktivnímu internetovému dílu prezentovanému na mobilních zařízeních anebo na ploše počítačového rozhraní.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

ZVUK - vícekanálový zvuk

Nahrávání vícekanálového zvuku: studenti/ky se naučí jak nahrávat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk), který budou používat ve svých imerzivních projektech.

střih vícekanálového zvuku: studenti/ky se naučí stříhat a dále postprodukovat čtyřkanálový zvuk (360° zvuk) a také jak využít jednokanálové zvukové nahrávky v imerzivních zvukových prostředích a instalacích. Naučí se, jak vytvořit imerzivní prostředí a specifické kvality zvukového prostředí. Studenti/ky jsou provedeni problematikou užití pevně předdefinovaných vs. interaktivních zvuků.

ONLINE DÍLO

Interaktivita v internetovém prohlížeči: studenti/ky použijí existující software (Klynt, Pageflow, Scalar, Korsakow) k tvorbě krátkého online interaktivního videa. V díle užijí buď své vlastní anebo apropriované zvuky a videa, která se budou vztahovat k tématu, jež si sami zvolí.

Technické vedení projektů - zajišťují různí pedagogové. Výsledky Bloku technických cvičení 7 a 8 se mohou stát součástí klauzurní práce pro 4. ročník anebo mohou sloužit k vytvoření samostatného nezávislého díla. Lekce jsou věnovány vývoji individuálních studentských projektů, na jejichž vývoj jsou použity zmíněné nástroje a techniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 8 Bloku technického cvičení CAS 8: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_8_bloku_technickeho_cviceni_cas_8

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na všech cvičeních. Splnění zadaného praktického úkolu.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů