Klauzurní zkouška 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KLZK3 ZK 1 6CS česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem klauzurní zkoušky je zhodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta/ky na základě výsledků jeho/jejích oborových praktických cvičení a teoretických předmětů.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém ročníku. Student/ka předkládá klauzurní komisi výsledky své celoroční práce a prokazuje schopnost postoupit do dalšího ročníku. Podmínkou přistoupení ke klauzurní zkoušce je splnění cvičení, která jsou uložena v rámci realizační dílny.

Klauzurní zkouška sestává z:

Způsob prezentace děl zahrnuje širokou paletu možností: od tradiční filmové a video projekce, videoinstalace a fyzické instalace, přes zvukové umění a performance až k virtuálním způsobům prezentace. Je kladen důraz na volbu média, kontextu, ve kterém dílo působí, a volbu adekvátních výrazových prostředků. Důležitým aspektem je uzavřenost, hotovost prezentovaného díla, samostatnost jeho působení.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy práce

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionální zkouška - kredit je udělen za odevzdání a obhájení vlastní práce před pedagogy a studenty/kami katedry

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů