English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Audiovizuální seminář 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AS8 Z 1 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s tématy současného umění s důrazem na oblast nových médií prostřednictvím série přednášek hostujících pedagogů, teoretiků a umělců. Přednáškový cyklus je realizován v rámci projektu hostujících pedagogů OpenEye.

Forma studia:

Přednáška a diskuze.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou.

Obsah kurzu:

Přednáška a diskuze s pozvaným hostem na vybraná témata z oblasti teorie, historie a praxe současného umění s důrazem na oblast nových médií. Přednáškový cyklus je realizován v rámci projektu hostujících pedagogů OpenEye.

Doporučená nebo povinná literatura:

Není.

Hodnoticí metody a kritéria:

Na závěr semestru student odevzdá jeden esej o délce alespoň dvou normostran (3600 znaků) reflektující přednášku kteréhokoli z hostů. Mělo by jít o analýzu přednášky a formulaci vlastních názorů a postojů v přednášce nastíněných.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 11. 2017