Komunikační techniky pro interpretační obory 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108KTI1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Komunikační techniky pro interpretační obory pomáhají interpretům, aby sladili své interpretační umění s dalšími složkami verbální i neverbální komunikace. Interpret se musí umět vyjádřit na pódiu volně a bez zábran, musí komunikovat jak s posluchači, tak s dirigentem a kolegou hudebníkem. Probírána je i komunikace s médii (televize, tisk, rozhlas). Zvláštní pozornost je věnována dirigentům, kde je probírána veškerá neverbální í komunikace, která nesouvisí s technikou dirigování.

Poznámka: Lekce jsou směřovány vždy podle individuálních přání účastníků a jejich specifických potřeb.

Výuka probíhá zpravidla v sále (Galerie, orchestrální sál). Studenti mají možnost sladit komunikaci v osobním

prostoru a veřejném prostoru. Důraz je kladen na navázání kontaktu s posluchači při nástupu na podium, (chůze,

úklona, oči), kontakt mezi muzikanty na podiu, síla pohledu při osobní a veřejné komunikaci, síla úsměvu (silný

signál, kdy vhodný, kdy nevhodný). Využití prostoru, respekt k osobnímu prostoru druhých. Zásady prezentace

na kameru, výběr vhodné židle, práce rukou, specifika mimického projevu. Detailní rozbor podání ruky

v návaznosti na etiketu, představování „small talk“ při společenských událostech, jak úspěšně zvládnout

sebeprezentaci.

V komorní hře jak posílit ochotu ve spolupráci. Zrakový kontakt, zrcadlení a vyváženost neverbálního projevu.

Jak zvládat přesilové hry s protivníkem, jak je rozeznat.

Jak se vyvarovat bankrotářským frázím.

Základní informace k tomu, jak číst neverbální projev druhých.

Důležitou složkou umělců jsou emoce. Zvládání emocí ve stresu, reakce na neférové triky a útoky, nácvik

přechodových vět. Techniky pohotových reakcí (upřesňující otázka, převedení tématu…). Jak čelit námitkám.

Strategie pro zvláštní stresové situace (ovládání trémy, praktické tipy pro přesvědčivé chování, cílená příprava a

uklidňující rituály).

Pohovory online (přijímací pohovory na zahraniční univerzity), případně mediální vstupy online.

Individuální pohovory, poznání silných stránek a hledání potenciálu pro zlepšení. Hospodaření s časem,

prokrastinace.

Technika hlasu, procvičování technického zvládnutí projevu na podiu, rozšíření slovní zásoby, důraz na

vynechání plevelných slov a zvuků při projevu.

V případě chybné výslovnosti je možná i logopedická náprava.

Výsledky učení

Komunikační techniky pro interpretační obory pomáhají interpretům, aby sladili své interpretační umění s dalšími složkami verbální i neverbální komunikace. Interpret se musí umět vyjádřit na pódiu volně a bez zábra, musí komunikovat jak s posluchači, tak s dirigentem a kolegou hudebníkem. Probírána je i komunikace s médii (televize, tisk, rozhlas). Zvláštní pozornost je věnována dirigentům, kde je probírána veškerá neverbuáln í komunikace, která nesouvisí s technikou dirigování.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Lotko, Edvard: Kapitoly ze současné rétoriky, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Zárubová-Pfeffermannová, Noemi: Gesta a mimika, Akademie múzických umění v Praze, 2008

Thiele, Albert: Jak na „špinavé“ triky a útoky v komunikaci, Grada Publishing, a.s., 2010

Lewis, D.: Tajná řeč těla, Viktoria Publishing, 1995

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivnita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-9022
Galerie HAMU

(Lichenštejnský palác)
ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ N.
10:30–12:00
(paralelka 1)
První výuka probíhá v Galerii event. změny budou sděleny prostřednictvím mailu.
Čt
místnost LIC-9022
Galerie HAMU

(Lichenštejnský palác)
ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ N.
10:30–12:00
(paralelka 2)
První výuka probíhá v Galerii event. změny budou sděleny prostřednictvím mailu.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:30–12:00 Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ Galerie HAMU
Lichenštejnský palác
První výuka probíhá v Galerii event. změny budou sděleny prostřednictvím mailu. paralelka 1
Čt 10:30–12:00 Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ Galerie HAMU
Lichenštejnský palác
První výuka probíhá v Galerii event. změny budou sděleny prostřednictvím mailu. paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů