Úvod do hudební kompozice 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101UHK4 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s základy kompozičních disciplín: harmonie, kontrapunktu, tektoniky a instrumentace.

Forma studia

Kolektivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Znalost hudební nauky, elementární schopnost formulovat hudební myšlenku.

Obsah kurzu

Základy kompozice pro studenty AMU - neskladatele.

Doporučená nebo povinná literatura

Učebnice skladebných disciplín.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené kompoziční výsledky, aktivita a účast.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů