Dějiny hudby po roce 1950

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHN ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Text je v přípravě.

Výklad dějin evropské hudby po roce 1950.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Dějinu hudby 5. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Text je v přípravě.

Výuka končí zkouškou z odpřednášené látky.

Doporučená nebo povinná literatura

Text je v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na konci letního semestru z odpřednášené látky. Podmínkou připuštění ke zkoušce je přečtení minimálně dvou titulů z doporučené studijní literatury pro předmět Dějiny hudby 6. Posluchač při zkoušce předloží vypracovaný písemný konspekt minimálně z jednoho z prostudovaných titulů.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů