Etnomuzikologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ETM2 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš REINDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REINDL

Obsah

Cíl výuky:

Předmět navazuje na přednáškový cyklus Etnomuzikologie 1. Poskytuje přehled a základní orientaci v hudebních projevech mimo rámec evropské artificiální hudby. Zabývá se hudbou přírodních národů, hudbou mimoevropských vysokých kultur a folklórem evropských národů. Výuka je zaměřena především na sluchovou zkušenost s hudbou různých světových kultur, s akcentem na analytický přístup a pěstování schopnosti porozumět principům hudebního myšlení i mimo rámec evropského hudebního paradigmatu. Součástí výuky jsou též sondy do historie a metodologie oboru.

Tematické okruhy:

1.Klasická a lidová hudba arabského kulturního okruhu (maqám, rytmika Středního východu).

2.Hudba předkolumbovské Ameriky (indiáni puebel a prérií, Inuité, Amazonie, Ohňová země atd.)

3.Relikty hudby civilizací předkolumbovské Ameriky (Mayové, Aztékové, Inkové)

4.Afro-americká hudební tradice (afro-kubánská a afro-brazilská hudba)

5.Analýza audio a video ukázek, analýza textů, diskuse

Výsledky učení

Studenti mají přehled o různých oblastech tzv. etnické hudby a jsou schopni tyto hudební projevy samostatně analyzovat a srovnávat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Podmínkou zápisu na předmět 186ETM2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186ETM1

Úspěšná klasifikace předmětu 186ETM2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186ETM3

Literatura

Povinná literatura:

JURKOVÁ, Zuzana. Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. ISBN 80-7067-598-5.

MYERS, Helen. Ethnomusicology. New York: W.W. Norton, 1993. ISBN 0393033783.

NETTL, Bruno. The study of ethnomusicology: thirty-one issues and concepts. Urbana: University of Illinois Press, 2005. ISBN 0252072782.

Doporučená literatura:

ARNOLD, Alison (ed.): The Garland Encyclopedia of World Music. New York: Garland Publishing, Inc., 2000.

HOOD, Mantle. The ethnomusicologist. New York: McGraw-Hill Book Co., 1971. ISBN 0070297258.

KUNST, Jaap. Musicologica: a Study of the Nature of Ethno-Musicology, Its Problems, Methods and Representative Personalities. Amsterdam: Springer, 1950. ISBN 9401183791.

MERRIAM, Alan P. The Anthropology of Music. [1st ed.]. Northwestern: Northwestern University Press, 1964. ISBN 978-0-8101-0607-9.

MYERS, Helen. Ethnomusicology: Historical and Regional Studies. New York, NY: W.W. Norton, 1993. ISBN 9780393033786.

NETTL, Bruno. Theory and method in ethnomusicology. New York: Free Press of Glencoe, 1964. ISBN 0029228603.

SHELEMAY, Kay Kaufman. The Garland library of readings in ethnomusicology: a core collection of important ethnomusicological articles. New York: Garland, 1990. ISBN 0824064690.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: Referát v rozsahu 2–3 normostrany s analýzou vybraného hudebního projevu.

Účast na přednáškách minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
REINDL T.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:20–16:50 Tomáš REINDL Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů