Etnomuzikologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ETM2 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Vlastislav MATOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlastislav MATOUŠEK, Tomáš REINDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Uvést studenty do hudby „jiných“ kultur a rozvinout schopnost strukturní analýzy vybraných hudebních projevů.

Forma studia

Analýza audio a video ukázek, analýza textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základních hudebně - teoretických disciplín a schopnost strukturní analýzy hudby evropské provenience (platí pro posluchače HAMU) a absolvování předmětu 108ETM1.

Obsah kurzu

Přednáška poskytuje přehled a základní orientaci v hudebních projevech mimo rámec evropské artificiální hudby. Zabývá se hudbou přírodních národů, hudbou mimoevropských vysokých kultur a folklórem evropských národů. Výuka je zaměřena především na sluchovou zkušenost s hudbou různých světových kultur, s akcentem na analytický přístup a pěstování schopnosti porozumět principům hudebního myšlení i mimo rámec evropského hudebního paradigmatu. Součástí výuky jsou též sondy do historie a metodologie oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Hood, Mantle (1971). The Ethnomusicologist. New York: McGraw-Hill.

Jurková, Zuzana a kol.: Kapitoly o mimoevropské hudbě, VUP, 2. vyd., Olomouc 2001.

Kunst, Jaap (1950, 1975). Musicologica: a Study of Ethnomusicology, its Problems, Methods, and Representative Personalities, Amsterdam. Repr. Ethnomusicology, Amsterdam.

Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press.

Myers, Helen, ed. (1992). Ethnomusicology: An Introduction. New York: W.W. Norton

Myers, Helen, ed. (1993). Ethnomusicology: Historical and Regional Studies. New York: W.W. Norton.

Nettl, Bruno (1964). Theory and Method in Ethnomusicology. London: Free Press of Glencoe.

Nettl, Bruno (1983). The Study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts. Chicago: University of Illinois Press.

Shelemay, Kay Kaufman (1990). Garland Library of Readings in Ethnomusicology. New York: Garland.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: referát s analýzou vybraného hudebního projevu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
REINDL T.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:20–16:50 Tomáš REINDL Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů