Studio N

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100STUDIO Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HAASE, Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznávání významných soudobých skladatelů a jejich tvorby v historicko-filozofickém kontextu.

Forma studia

Přednáška, poslechový seminář.

středa 17:00, učebna 2020 (Lichtenštejnský palác)

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Volitelný předmět pro studenty všech oborů. Přednášky – historický a filozofický kontext. Poslech celých skladeb s partiturami. Zváni domácí í zahraniční hosté - skladatelé k prezentaci své tvorby. Program viz Aktuality na stránce Oddělení soudobé hudby.

Doporučená nebo povinná literatura

Ballantine, Christopher. Twentieth century symphony. London : Dennis Dobson , 1983.

Boulez, P. Boulez on music today. London: Faber, 1975.

Cage, John. Silence. Wesleyan University Press, 1961.

Cage, John. Silence. Praha: tranzitdispay, 2010. Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Grafické partitury a koncepty : Graphic scores and concepts. Praha : Audio ego , 1996.

Johnson, Roger. Scores : an Anthology of New Music. New York : Schirmer , c1981.

Kostka, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey : Prentice Hall, c2006.

Lester, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005.

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha : Nakladatelství AMU, 1998.

McCalla, James. Twentieth-century chamber music. New York : Routledge , c1996.

Morgan, Robert P. Anthology of twentieth-century music. London , New York : Norton, 1992.

Morgan, Robert P. Twentieth-century music : a history of musical style in modern Europe and America. London , New York : Norton, 1991.

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha-Bratislava : Supraphon, 1970.

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996

Taruskin, Richard. Music in the early twentieth century. Oxford : Oxford University Press , c2010.

------------- Music in the late twentieth century. Oxford : Oxford University Press , c2010.

------------- The Oxford history of western music. Volume 4., The early twentieth century. Oxford : University Press , 2005.

------------- The Oxford history of western music. Volume 5., The late twentieth century. Oxford : University Press , 2005.

The Cambridge history of twentieth-century music. (Ed. Cook, Pople) Cambridge : Cambridge University Press , 2004.

Twentieth century music scores (Ed. Thomas DeLio, Stuart Saunders Smith). Vydáno: New Jersey : Prentice Hall, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na konci zimního semestru za minimálně 60% účast na přednáškách.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů