Studio N

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100STUDIO zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HAASE, Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Poslechový seminář doplňuje poznatky studia předmětu Dějiny hudby o poslechovou zkušenost v oblasti hudby 20. a 21. století a současně prohlubuje náhled do problematiky analýzy a studia skladeb formou komentáře k partiturám, které na vyžádání poskytne studentům v elektronické podobě k dalšímu studiu nebo opakovanému poslechu.

Podle možností jsou do seminářů zváni muzikologové, hudební skladatelé a hosté HAMU k samostatným vystoupením, jejichž prostřednictvím mají studenti možnost seznámit se s aktuálním děním na hudební scéně.

Tematické okruhy:

1.Hudba 20. století se zaměřením na období po roce 1950

2.Hudba současná

Výsledky učení

Student získá informaci o širší oblasti soudobé hudby poslechem skladeb v nezkrácené podobě.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ADORNO, Theodor W. Filozofie nové hudby. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2018. 246 stran. ISBN 978-80-7331-512-2.

ANDERSON, Christopher (ed): Twentieth Century Organ Music

Routlege, New York-London, NY 2004

DOHNALOVÁ, Lenka. Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, 2001. 234 s. ISBN 80-7290-047-1.

DUTEURTE, Benoît: Requiem pour une avantgarde - Les Belles Lettres, Paris 2006

GOTTWALD, Clytus. Nová hudba jako spekulativní teologie: náboženská zkušenost a avantgarda ve 20. století. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012. Studijní texty (Centrum Aletti). ISBN 978-80-7412-117-3.

Doporučená literatura:

GRIFFITHS, Paul. Modern music and after. 3rd ed. New York: Oxford University Press, c2010. ISBN 019974050X.

GRIFFITHS, Paul: A Consise History of Modern Music - Thames&Hudson, 1980

GRIFFITHS, Paul: A Guide to Electronic Music - Thames&Hudson, 1979

HONS, Miloš: Hudba jako horký tep života – Kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu (1948-1968) – TOGGA, Praha 2015

HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. 6, Hudba 20. století (1). Vyd. 1. Praha: Euromedia Group Ikar, 2006. 400 s. ISBN 80-249-0808-5.

HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. VI, Hudba 20. století (2). Vyd. 1. Praha: Euromedia Group - Ikar, 2007. 543, [8] s. příloh. ISBN 978-80-249-0978-3.

KLUSÁK, Pavel. Co je nového v hudbě. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2018. 111 stran. ISBN 978-80-906751-7-9.

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Lidové noviny, 2000. 611 s. ISBN 80-7106-238-3.

PADRTA, Karel. Hudební události v datech : pomocné tabulky k dějinám hudby. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2002. 381 s. ISBN 80-86044-19-X.

ROSS, Alex: The Rest is Noise - Farrat, Straus and Giroux, New York 2007

české vydání: Zbývá jen hluk - Argo, Praha 2011.

SCHAEFFER, Pierre. Konkrétní hudba. Vyd. 1. Praha: Supraphon, 1971.

TARUSKIN, Richard. The Oxford history of western music. Volume 5, The late twentieth century. Oxford: University Press, 2005. 557 s. ISBN 0-19-522274-1.

Ballantine, Christopher. Twentieth century symphony. London : Dennis Dobson , 1983.

Boulez, P. Boulez on music today. London: Faber, 1975.

Cage, John. Silence. Wesleyan University Press, 1961.

Cage, John. Silence. Praha: tranzitdispay, 2010. Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Grafické partitury a koncepty : Graphic scores and concepts. Praha : Audio ego , 1996.

Johnson, Roger. Scores : an Anthology of New Music. New York : Schirmer , c1981.

Kostka, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey : Prentice Hall, c2006.

Lester, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005.

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha : Nakladatelství AMU, 1998.

McCalla, James. Twentieth-century chamber music. New York : Routledge , c1996.

Morgan, Robert P. Anthology of twentieth-century music. London , New York : Norton, 1992.

Morgan, Robert P. Twentieth-century music : a history of musical style in modern Europe and America. London , New York : Norton, 1991.

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha-Bratislava : Supraphon, 1970.

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996

Taruskin, Richard. Music in the early twentieth century. Oxford : Oxford University Press , c2010.

------------- Music in the late twentieth century. Oxford : Oxford University Press , c2010.

------------- The Oxford history of western music. Volume 4., The early twentieth century. Oxford : University Press , 2005.

------------- The Oxford history of western music. Volume 5., The late twentieth century. Oxford : University Press , 2005.

The Cambridge history of twentieth-century music. (Ed. Cook, Pople) Cambridge : Cambridge University Press , 2004.

Twentieth century music scores (Ed. Thomas DeLio, Stuart Saunders Smith). Vydáno: New Jersey : Prentice Hall, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje účast studenta v neformální diskusi.

Povinná účast studenta na seminářích je 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů