Tisk

Oddělení soudobé hudby

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
185MKNI Kurz neidiomatické improvizace anglicky, česky 17:00–18:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 blok
185MMIDV Mikrotonalita inspirovaná Dálným východem anglicky 09:00–13:00
Učebna 2026 (HAMU)
Z 1
185SSEM Specializovaný seminář Z 1 2T Z 1 2T
100STUDIO Studio N česky St
17:00–18:30
Z 1 2T Z 1 2T
185MTD Tvůrčí dílna soudobé hudby anglicky, česky
různé
Z 3 Z 3