Tvůrčí dílna soudobé hudby Poněšice

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
185MDHP Z 2 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 37 až 47 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Slavomír HOŘÍNKA, Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

seznámit posluchače se specifiky soudobé hudby

Forma studia

lektorská činnost, diskuse, komentovaný koncert, dílna - dle konkrétního tématu

Předpoklady a další požadavky

žádné speciální předpoklady

Obsah kurzu

obsah semináře se mění - konkrétní obsahy zveřejněny vždy na Fb a www Oddělení soudobé hudby HAMU

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

bloková výuka - hodnocení na základě aktivní účasti, případně vypracování úkolu, eseje ap., pokud ji lektor zadá

Poznámka

Poněšice

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
17.11.2022 Iva OPLIŠTILOVÁ
Slavomír HOŘÍNKA
Poněšice
Poněšice
Modul se bude konat v Poněšicách od 17.11. do 20.11. 2022, určen studentům HAMU. Kromě vyučujících HAMU přednáší doc. Martina Smolka z JAMU. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů