Tvůrčí dílna soudobé hudby Poněšice LS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
185MDHPL zápočet 2 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 37 až 47 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

obsah semináře se mění - konkrétní obsahy zveřejněny vždy na Fb a www Oddělení soudobé hudby HAMU

Výsledky učení

seznámit posluchače se specifiky soudobé hudby

Předpoklady a další požadavky

žádné speciální předpoklady

Literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

bloková výuka - hodnocení na základě aktivní účasti, případně vypracování úkolu, eseje ap., pokud ji lektor zadá

Poznámka

Poněšice

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů