Skladba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA1 zápočet 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Rozvíjí se schopnost kompoziční práce formou klasického notového zápisu i s moderní technikou, přihlíží se přitom k dosavadní zkušenosti a zaměření studenta.

Tematické okruhy:

Student se zpravidla věnuje drobnějším skladbám pro sólové nástroje nebo menší komorní sestavy. Konkrétní zadání záleží na dosažené technické úrovni, s níž na vysokou školu přichází, na stupni rozvoje tvůrčích schopností a na jeho tvůrčím a estetickém zaměření.

Výsledky učení

Student (dle své předchozí dosažené úrovně a estetického zaměření) vykazuje prokazatelný pokrok v rozvoji svého kompozičního myšlení. Je schopen lépe formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se splnění zadaných kompozičních úkolů, které student prokáže při pravidelné komisionální semestrální kontrole ve zkouškovém období zimního semestru.

Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň předložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložených partitur.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních. Soustavný zájem o dění v oblasti soudobé hudby a aktivní vyhledávání nových poznatků.

Požadovaná minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů