Seminář skladby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SSK2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Marek KOPELENT, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Jan DUŠEK, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Marek KOPELENT, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

a)Prezentace vlastní tvorby studentů

b)Diskuse o prezentovaných dílech

c)Předávání informací o aktualitách oboru a diskusní hodnocení událostí

d)Vystoupení a prezentace tvorby hostů

e)Diskuse o otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech hudební tvorby

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza partitur skladeb studentů

Předpoklady a další požadavky

a) znalost kompoziční problematiky na požadované úrovni

b) dostatečná hudebně teoretická výbava

c) odpovídající formulační schopnosti

d) aktivní přehled o dění v soudobé hudební tvorbě

Obsah kurzu

Nedílná kolektivní složka hlavního oboru. Prezentace skladeb studentů, tříbení názorů na smysl a poslání tvorby, na aktuální trendy a na problémy techniky tvorby. Rozvoj samostatného myšlení mladých skladatelů, analytických schopností i schopnosti kvalifikované diskuse. Hodnotí se účast v semináři, kvalita výstupů i aktivita v diskusi.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky diskutovaných skladeb

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se účast v semináři, kvalita výstupů i aktivita v diskusi.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
KOPELENT M.
17:00–18:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:00–18:30 Marek KOPELENT Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů